Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk kötelezetteket érintő Adatkezelési tájékoztatója (2.3. pont, 17. pont, 18.4. pont) 2020.06.25-én módosult. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közeljövőben várható annak további módosítása, ezért javasoljuk, tájékozódjanak továbbra is honlapunkról, ahol közzétesszük a módosítások időpontjait. Amennyiben felmerülne kérdésük, kérjük a valasz@intrum.hu e-mail címen vegyék fel Társaságunkkal a kapcsolatot.

   

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy személyes ügyfélszolgálatunk augusztus 29-én pénteki nyitvatartás szerint, 08:00-15:00 között tart nyitva.  

 

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Nézze meg az összefoglalónkat!

Bárkivel – így Önnel is – előfordulhat, hogy nem fizeti ki számláját határidőre, tehát adóssá válik. Ez esetben a szolgáltató követeléskezelő részére, például az Intrumra ruházhatja át az Önnel szemben fennálló követelést. Ilyenkor az Intrum minden segítséget megad, hogy békésen tudja rendezni a pénzügyeit.

A következő kérdésekre adunk választ:

- Mit kell tennie, ha értesítést kapott az Intrumtól?
- Miért fontos és hol találja meg a 12 jegyű ügyiratszámát?
- Hova kell küldenie a befizetési bizonylat másolátát?
- Hogyan rendezheti tartozását?

 

Gyakran Ismételt Kérdések

Általános kérdések

Mivel foglalkozik az Intrum?

Az Intrum követeléskezeléssel (adósságkezeléssel) és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat.  További információ

A követeléskezelési folyamat során egy vállalkozás és egy magánszemély, vagy két vállalkozás közötti jogos, de határidőre ki nem fizetett számla rendezésére irányuló ügyintézés és egyeztetés történik az ügyfél (vevő) és a számlát kibocsájtó cég (eladó) nevében. A követeléskezelő cégeknek, így az Intrumnak is, az a célja, hogy a fizetési határidő alatt nem teljesítő ügyfél és a szolgáltatója közötti békés pénzügyi rendezést előmozdítsa és az eladó megkapja a számlája alapján járó fizetséget.

Mit jelent, hogy egy ügy engedményezett vagy megbízásos?

Az engedményezés során az eredeti jogosult (az eladó vagy szolgáltató) a felé fennálló tartozást harmadik személyre – ez esetben az Intrumra – ruházza át minden joggal és kötelezettséggel egyetemben. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban már nem az eredeti eladó vagy szolgáltató felé tartozik az ügyfél, hanem az Intrum lesz illetékes a tartozással kapcsolatban.

Az Intrum kaphat megbízást különböző cégektől, amely megbízási szerződéssel jön létre. Ekkor az Intrum nem válik a követelés tulajdonosává, csak az eredeti számlát kibocsájtó szolgáltatóval történt megállapodás alapján egy bizonyos időszakon belül kezeli a követelést. A tartozást ebben az esetben is az Intrumnak kell megfizetni, aki természetesen elszámol az eredeti szolgáltató felé.

Miért nem kaptam tájékoztatást arról, hogy a tartozásomat már nem az eredeti jogosult, hanem az Intrum kezeli?

A tájékoztatási kötelezettségről jogszabályok rendelkeznek, amelyeknek az Intrum minden esetben maradéktalanul eleget tesz.

Abban az esetben kerülheti el az értesítés az ügyfelet, ha a követelés átadásakor átadott ügyféladatok már hatályukat veszítették, például megváltozott lakcíme, telefonszáma.

Arra kérünk mindenkit, adataik változása esetén tegyenek eleget adatbejelentési kötelezettségüknek és minél hamarabb jelezzék a változásokat szolgáltatóiknál

Miért nem értesíti a megbízó az ügyfelet a követelés megbízásos kiadásáról?

A hatályos jogszabályok szerint megbízás esetén nem kötelező értesíteni az ügyfeleket a számla eredeti kibocsájtójának.

Honnan tudom meg, hogy ki bízta meg az Intrumot a követeléskezeléssel vagy ki adta el a követelést az Intrumnak?

A követelés értékesítését és engedményezését követően küldött engedményezési nyilatkozat tartalmazza. Emellett felszólító levelünk, valamint a levélhez csatolt csekk felirata is tájékoztatja Önt az engedményező vagy a megbízó cég kilétérő

Mi a teendőm, ha az Intrum által feltüntetett tartozást már korábban kiegyenlítettem az eredeti jogosult felé?

Ha a felszólításban szereplő tartozás kifizetése korábban már megtörtént, a befizetési bizonylat (feladóvény, átutalási bizonylat) megküldésével igazolhatja azt.

A fizetési bizonylatot elküldheti e-mail (központ@intrum.hu), fax (06-1-459-9488), postacím (1438 Budapest, Pf.: 590), Irodánkban személyesen (1138 Budapest, Váci út 144-150. alatt).

Kérjük, minden esetben hivatkozzon a 12 jegyű ügyiratszámra, adja meg nevét és minimum három személyes adatát a telefonos elérhetőségét, hogy amennyiben szükséges, pontos tájékoztatást tudjunk adni az adott tartozással kapcsolatosan.

Rendezhetem-e a tartozásomat az eredeti jogosult felé?

Amennyiben felszólító levelét az Intrumtól kapta, a tartozás rendezése ügyében már az Intrum illetékes, így nem tudja rendezni tartozását az eredeti jogosult felé. Befizetéseit kizárólag az Intrum felé teheti meg

Nem én vettem igénybe a szolgáltatást, hanem az egyik ismerősöm, miért engem keres az Intrum?

Az Intrum az eredeti megbízóval vagy engedményezővel szerződő féllel szemben érvényesíti a követelést, harmadik félnek csak meghatalmazás ellenében tud tájékoztatást adni a tartozás kapcsán.

Így amennyiben Ön a szerződő fél, az Intrum Önt tekinti ügyfelének és a fizetési kötelezettség is Önt terheli.

Hogyan és mikor tudok kapcsolatba lépni az Intrummal?

Munkatársainkkal az alábbi elérhetőségeinken léphet kapcsolatba:

Személyes ügyfélszolgálatunkon: H-1138 Budapest, Váci út 144-150,
  (ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00-18:00; Kedd, Szerda, Csütörtök: 08:00-16:30; Péntek: 08:00-15:00;
Telefon: + 36 1 459 9496 (munkanapokon 8:00 és 20:00 között);
Telefax: + 36 1 459 9488;
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 590; E-mail: kozpont@intrum.hu.

Válaszlevelet küldenék az Intrum megkeresésére. Hogyan és hova küldhetem?

Megkeresését postai úton, valamint faxon, és e-mailben juttathatja el részünkre.

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 590;

Telefax: + 36 1 459 9488;

E-mail: kozpont@intrum.hu.

Kérjük, amennyiben valamilyen dokumentumra hivatkozik, úgy annak másolatát olvasható minőségben, e-mail esetén nem módosítható formátumban (kép vagy .pdf) szíveskedjék csatolni.

A feladó beazonosíthatósága érdekében a megkeresésnek tartalmaznia kell az Ön nevét és minimum három személyes adatát, a 12 jegyű ügyiratszámot és aláírását. Ezen információk hiányában előfordulhat, hogy ügyfélazonosítási okokból nem tudunk tájékoztatást adni Önnek

Gyakran Ismételt Kérdések

Intrum értesítésekkel kapcsolatos kérdések

Miért keresett meg engem az Intrum?

Az Intrum ügyfeleit ki nem fizetett tartozásuk kezelése céljából keresi meg levélben, SMS-ben, telefonon, vagy személyesen.

Amennyiben a megállapodás vagy engedményezés alapján az Intrum veszi át az eredeti tartozás kezelését, úgy a továbbiakban az Intrummal kell egyeztetni a fennálló lehetőségekről és kötelezettségekről.

Mit kell tennem, ha fizetési felszólítást kaptam az Intrumtól?

A felszólító levél áttanulmányozását követően, kérjük, 8 napon belül rendezze tartozását.

Amennyiben kérdése merül fel a követeléssel kapcsolatban, kérjük, keresse bizalommal az Intrum ügyfélszolgálatát, telefonon, írásban, vagy személyesen.

Ha a felszólításban szereplő tartozást korábban már rendezte, kérjük, küldje meg a befizetési bizonylat másolatát (feladóvényt, átutalási bizonylatot) az Intrumnak a felszólító levélben szereplő 12 jegyű ügyiratszámra történő hivatkozással.

Amennyiben címére ismeretlen személy levelét kézbesítették, kérjük, küldje vissza részünkre a levelet bontatlanul. (Címzett ismeretlen, Címzett elköltözött stb. címzéssel)

Azt javasoljuk ügyfeleinknek, a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot az Intrum ügyfélszolgálatával, hiszen együttműködő ügyfeleinkkel közösen megtalálhatjuk a mindkét fél számára kedvező megoldást.

Telefonon keresztül kaphatok-e információt a tartozásommal kapcsolatosan?

Telefonos ügyfélszolgálatunk készséggel áll ügyfeleink rendelkezésére munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között a (+ 36 1) 45 994 96-as számon. A felszólító levelünk bal felső sarkában vagy az SMS üzenetben található 12 jegyű ügyiratszám megadásával gyorsabban és gördülékenyebben történhet meg az egyeztetés az adott tartozás ügyében.

Telefonon csak a személyes azonosítást követően tudunk tájékoztatást adni a tartozásról.

Hol találom meg a tartozásomhoz kapcsolódó ügyiratszámot?

A 12 jegyű ügyiratszám levelünk bal felső sarkában vagy az SMS üzenetben is megtalálható.

Az adott tartozáshoz kapcsolódó 12 jegyű ügyiratszám segítségével az ügyintézés minden esetben gördülékenyebben történik, akár telefonon, akár e-mailben, akár levélben fordulnak hozzánk. Kérjük, minden esetben hivatkozzon az ügyiratszámra.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei

Már kaptam SMS-t, de a felszólító levél a tartozás részleteivel még nem érkezett meg.

Az Intrum célja, hogy ügyfeleit minél hamarabb elérje, ezért az első felszólító levelet és az SMS-t ugyanazon a napon küldik ki.

Az Ön címét a számlát kibocsájtó cégtől (eladó) kaptuk, ezért amennyiben megváltozott lakcíme vagy telefonszáma, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon.

Miért nincs benne az SMS-ben, hogy kit keresnek?

Az adatvédelmi jogszabályok értelmében, SMS-ben nem közölhetünk személyes adatokat, illetve részleteket a tartozással kapcsolatban.

Amennyiben kérdése van az SMS-ben olvasható üzenettel kapcsolatosan, kérjük minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Mit jelent a 12 karakter hosszú számsor az SMS-ben?

A 12 jegyből álló számsor az ügyiratszámot jelenti, amelyre az ügyintézés során minden esetben hivatkoznia szükséges.

Nekem nincs tartozásom. Miért kaptam SMS-t?

Az Intrum a számlát kibocsájtó cégtől (eladó) átvett ügyfeleket a kapott elérhetőségen felkeresi, mobiltelefonszám esetén az SMS értesítést is küld.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy tévesen kapott SMS-t az Intrumtól, úgy kérjük, hogy hívja fel kollégáinkat az üzenetben szereplő telefonszámon, hogy meggyőződhessünk róla, hogy valóban nem Önt kerestük.

A tévesen kiküldött SMS üzenetek gyakori oka, hogy a rendszerünkben korábban rögzített telefonszám már nem ahhoz a személyhez tartozik, akinek az üzenet szólt volna. Amennyiben a telefonhívás alapján kiderül, hogy Ön valóban nem az ügyfelünk, úgy az Intrum a telefonszámot az adott ügyhöz kapcsolódva zárolja.

Amennyiben az Intrum több ügyben is megkapta az elérhetőséget, több SMS-t is kaphat.

Személyesen kerestek fel otthonomban az Intrum képviseletében, honnan tudhatom, hogy valóban Önöktől kerestek?

Személyes felkeresőink az Intrummal munkaviszonyban, vagy szerződéses jogviszonyban állnak, tevékenységüket az Intrum utasítása és a jogszabályok előírásainak megfelelően látják el. Munkatársunk kérésre bármikor köteles felmutatni meghatalmazását, igazolványát.

Javasoljuk, hogy ügyfeleink minden győződjenek meg arról, hogy valóban munkatársaink keresték fel Önöket. Kérésükre a felkereső munkatársunknak cégadatok alapján azonosítania kell az Intrumot.  

Milyen gyakran és milyen időpontokban veheti fel velem a kapcsolatot az Intrum?

Az Intrum a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása alapján hetente legfeljebb három alkalommal egyeztet ügyfeleivel. Ennél több alkalomra csak az ügyfél külön kérése esetében kerülhet sor.

A három alkalom állhat SMS-ből, telefonhívásból és személyes felkeresésből (mely hetente maximum 2 alkalommal történhet). A sikertelen kapcsolatfelvétel nem számít megkeresésnek.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása alapján munkatársaink az ügyfeleket munkanapokon 8:00 és 20:00 óra, szombaton pedig 8:00 és 12:00 óra között kereshetik.

Több ügyem van az Intrum felé, miért nem tudom egy telefonhívásban intézni mindegyiket?

Az Intrum minden egyes ügyet külön kezel. Mivel azok lehetnek megbízásosak vagy engedményezettek, adott esetben külön-külön osztályokhoz tartozhatnak.

Megbízásos ügyek esetén egy telefonhívás alkalmával a jogszabályi rendelkezések szerint csak egy megbízóhoz tartozó ügyben adhatunk tájékoztatást. Engedményezett követelések esetén, egy telefonbeszélgetés alkalmával, mindegyik megvásárolt hátralékával kapcsolatosan tudunk információt adni.

Gyakran Ismételt Kérdések

Tartozás megfizetésének lehetőségei

Hogyan fizethetem ki a tartozásomat az Intrumnak?

A tartozást többféle módon is rendezheti:

 

 1. az Intrum által biztosított csekken,
 2. átutalással,
 3. bármelyik Unicredit bankfiókban történő pénztári befizetéssel,
 4. irodánkban található házipénztárunkba történő befizetéssel (készpénz, bankkártya),
 5. személyes felkereső munkatársunknak,
 6. illetve a végrehajtási eljárás során az illetékes végrehajtón keresztül.

Átutalással vagy Unicredit bankfióknál történő pénztári befizetés esetén kérjük, minden esetben tüntesse fel az ügyiratszámot és az ügyfél nevét a közlemény rovatban. A megfelelő bankszámlaszámot felszólító levelünkben találja, illetve telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül is kérhet tájékoztatást munkanapokon 8:00-tól 20:00-ig.)

Fizethetek-e postai rózsaszín csekken vagy valamilyen más módon az Intrum felé?

Amennyiben Ön csekken történő befizetés mellett dönt, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat központi telefonszámunkon, mely egyeztetés után postázza a kért csekkeket.

Az aránytalanul nagy költségek miatt nem javasoljuk a rózsaszín csekken vagy egyéb módon (például PayPal, Western Union stb.) történő befizetést.

Külföldről milyen bankszámlaszára fizethetem a tartozásomat?

Az Intrumtól érkezett fizetési felszólítás esetén az alábbi információkra van szüksége a külföldről történő banki átutalás esetén:

Bank: Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054, Budapest, Szabadság tér 5-6.

Iban szám: HU25 1091 8001 0000 0005 3351 0025

Swift kód: BACXHUHB

Amennyiben megbízásos alapon kezeljük ügyét, minden esetben szükséges egyeztetnie azon bankszámlaszámot, amelyre teljesíthet az Intrum felé. Ebben az esetben a 12 jegyű ügyiratszámra hivatkozva lépjenek kapcsolatba munkatársainkkal.

Kapok-e igazolást a kifizetett tartozásomról az Intrumtól?

Megbízásos alapon kezelt ügyben kiegyenlítése után az Intrum lezárja az ügyet és továbbítja Megbízója, az eredeti jogosult felé, akitől a tartozás rendezéséről szóló igazolás igényelhető.

Megvásárolt követelések esetén banki ügyekben Társaságunk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásának megfelelően automatikusan, míg egyéb típusú engedményezett ügyek esetében külön kérés ellenében állít ki igazolást a tartozás összegének befizetéséről.

Végrehajtási eljárás esetén annak lezárását követően áll módunkban kiállítani a kért igazolást.

Megállapodás szerint fizetem a tartozásom részleteit minden hónapban, biztos lehetek-e abban, hogy az jóváírásra kerül?

Annak érdekében, hogy az Ön befizetése minden esetben könnyen beazonosítható legyen, kérjük, hogy a banki átutalás vagy Unicredit bankfiókban történő pénztári befizetés során minden esetben tüntesse fel az ügyiratszámot és az ügyfél nevét a közlemény rovatban. Ha nem így tesz, akkor az összeg az ismeretlen befizetések közé kerül, melyet, csak a befizetésre vonatkozó bizonylat megküldése után van lehetőségünk az érintett ügyben jóváírni.

Megbízásos ügyemben az Intrum felé fizetem a tartozásom részleteit minden hónapban, de a telefonos ügyintézés során nem találták meg az ügyemet. Hová került a pénzem?

Az Intrum a megbízási szerződés alapján átadott követelések kezelését az eredeti jogosult által meghatározott időtartamon belül végzi. Annak leteltével az Intrum az ügyet lezárja és visszaküldi azt a Megbízójának, azaz rendszerünkből az ügy kikerül. Az ügy lezárását követően érkezett befizetéseket Társaságunk minden esetben tovább utalja a Megbízónak.

Ebből fakadhat, hogy az Intrum nyilvántartásában már nem szerepel ezzel az üggyel kapcsolatban.

Túlfizetésem keletkezett, hogyan és mikor kaphatom vissza az összeget?

Megbízásos ügyek esetében a tartozás eredeti jogosultjának továbbítjuk a befizetéseket, ezért ő intézkedik annak visszajuttatásáról.

Engedményezett ügyek esetében amennyiben túlfizetése keletkezik, cégünk megvizsgálja, hogy van-e egyéb fennálló tartozása Társaságunk felé, egyéb tartozás esetén a túlfizetést összegét jóváírja az adott hátralékra.

Gyakran Ismételt Kérdések

Tartozás mértékére vonatkozó kérdések

Hol látom, hogy mekkora a tartozásom?

Felszólító levelünkben tételes tájékoztatást adunk a tartozás összegszerűségére vonatkozóan.

Folyamatosan törlesztem a tartozásom, de a tőke nem csökken. Miért?

Befizetéseit a jogszabályok által megállapított sorrend alapján számítjuk be tartozásába, amely sorrendtől csak az ügyfelek számára kedvezőbb irányba tér el az Intrum. Az elszámolási sorrend a következő:

 • követelésérvényesítés során felmerült költségek (jogi költség, közokirati felmondás díja stb.),
 • késedelmi kamat,
 • kezelési költség,
 • ügyleti kamat,
 • tőke.
Miért kellene a tartozásomat rendezni, ha az már elévült?

A követelés fennállására az esetlegesen bekövetkezett elévülés nincs hatással. A Polgári Törvénykönyv érvényesíthetőségi korlátot fűz jogkövetkezményként az elévüléshez, nem pedig jogvesztést. 

Ezek alapján az Intrum a követelést fenntartja.

Gyakran Ismételt Kérdések

Adatvédelmi kérdések

Milyen alapon kerültek a személyes adataim az Intrumhoz, amikor én soha nem álltam kapcsolatban velük?

Az Intrum két módon, vagy megbízással, vagy pedig engedményezéssel válhat egy követelés kezelőjévé. Előbbi esetben a megbízási szerződés, utóbbi esetben pedig az engedményezési szerződés biztosítja a jogalapot arra, hogy az Ügyfél adatai az Intrumhoz kerüljenek. A hatályos jogszabályok alapján sem az engedményezés, sem pedig a megbízási szerződés létrejöttéhez nem szükséges az Ügyfél külön hozzájárulása.

Az Intrum a személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Erről itt olvashat bővebben.

Milyen jogalapon kezeli a személyes adataimat és tartozásomat az Intrum?

Az Intrum a követelés rendezése érdekében, az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény szabályainak, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) alkalmazását követően a GDPR, valamint a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (a továbbiakban: Hpt.) 161.§ bekezdése c, pontjának megfelelően kezeli az Ügyfelek személyes adatait.

A személyes adatok kezelése kizárólag a követelés érvényesítésének célját szolgálja, a hatályos jogszabályok szerint.

Az Intrum az ügyfelek személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli - erről itt olvashat bővebben.

A telefonhíváskor személyes adataim segítségével be kell azonosítanom magam. Miért van erre szükség?

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az Intrum csak az érintett ügyfél, vagy meghatalmazottja részére adhat ki információt az adott követeléssel kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy munkatársaink minden kétséget kizáróan beazonosíthassák az ügyfelünket telefonon, az ügyfél nevén kívül még legalább három személyes adatra van szükség. Így megakadályozható, hogy bizalmas információk illetéktelenek tudomására jussanak.

Miért nem köteles az Intrum alkalmazottja beazonosítania magát?

Az Intrum alkalmazottja azért nem köteles magát személyesen beazonosítani, mert az ügyfelet nem magánszemélyként, hanem az Intrum képviselőjeként keresi fel.

Az ügyfelünk a cégadatok alapján kérheti az Intrum azonosítását.

Miért nem adhat tájékoztatást az Intrum a családtagom ügyében?

Az Intrum a hatályos jogszabályok alapján az átadott ügyekben szereplő adatokat és információkat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek – még közvetlen családtagnak – sem adhatja ki az ügyfél meghatalmazása nélkül. A meghatalmazás az egy háztartásban élő családtagok esetén is szükséges.

Tekintettel arra, hogy az Intrum nagyszámú banktitkot tartalmazó követelést kezel, kizárólag a Hpt. 161.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben ad tájékoztatást az ügyfélen kívül más személynek, ennek megfelelően kizárólag a Hpt. 161. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott formai és tartalmi kellékekkel rendelkező meghatalmazást fogad el.

Meghatalmazás beküldése esetén a meghatalmazásban szereplő személy jogosult lesz az ügy részleteinek megismerésére. A meghatalmazás formanyomtatványa ezen a linken érhető el.

A meghatalmazásnak minden esetben tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai mellett az ügyiratszámot, a meghatalmazó aláírását, két tanú nevét, lakcímét, aláírását, valamint, hogy az Intrum előtti eljárásra jogosít. Egy meghatalmazás egy ügyre terjed ki, így amennyiben több nyitott ügye is van az Intrumnál, valamennyi ügy ügyiratszámát tüntesse fel a meghatalmazáson.

Az Intrum arról tájékoztatja ügyfeleit a telefonhívás során, hogy rögzíti a beszélgetést. Ezt én is megtehetem?

A telefonhívások rögzítését az Intrum a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával végzi.

A telefonbeszélgetés rögzítésére ügyfeleinknek is lehetősége van, erről az ügyfél is köteles értesíteni az eljáró ügyintézőt és a hangfelvételt csak az adatkezelővel azonos célra, a jogvitáik rendezése során használhatja fel, azt nem hozhatja nyilvánosságra.

Szeretném a telefonos ügyfélszolgálattal történt beszélgetések hanganyagát megkapni. Hogyan van erre lehetőségem?

A rögzített beszélgetések hanganyagának kikérésére van lehetőség: az Intrum a hanganyagot kérés esetén, CD-n, a hangfelvételről készített, hitelesített jegyzőkönyvvel együtt adja ki, költségmentesen, postai úton. Ezért kérjük, hogy a benyújtott kérelmen tüntesse fel levelezési címét.

A hangfelvétel kizárólag az eredetileg meghatározott cél érdekében használható fel, nem hozható nyilvánosságra, illetéktelen harmadik személynek nem adható át.

Gyakran Ismételt Kérdések

Részletfizetési lehetőségek

Egy összegben nem tudom rendezni a tartozásomat. Van lehetőség részletfizetésre? Milyen módon kérhetem ezt?

Ha nincs lehetősége, hogy tartozását egy összegben rendezze a megadott határidőn belül, úgy kérheti tartozása több részletben történő kiegyenlítését is. Kérjük, érdeklődjön az esetleges részletfizetés feltételeiről. Együttműködő ügyfeleink számára számos, mindkét fél érdekeinek megfelelő fizetéskönnyítő megoldást kínálhatunk.

Részletfizetést az Intrum által kiküldött első felszólító levélben szereplő válasznyomtatvány kitöltésével, a levélben szereplő e-mail címre vagy faxszámra történő kérelem beküldésével kérvényezhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a részletfizetésre vonatkozó szóbeli vagy írásbeli kérelem közlése nem jelenti annak automatikus jóváhagyását, hiszen az Intrum minden kérelmet egyedileg bírál el.

Jogi eljárás esetén a tartozás jogosultján kívül a közjegyző is tud biztosítani részletfizetést illeték megfizetésének ellenében.

Végrehajtási lap kibocsájtását követően a végrehajtó illetékes a jogosulton kívül részletfizetést biztosítani.

Mi történik abban az esetben, ha a korábban megkötött részletfizetési megállapodásnak nem teszek eleget?

Amennyiben fizetési kötelezettségének a részletfizetési megállapodásban meghatározott esedékesség időpontjáig nem tesz eleget maradéktalanul, úgy a részletfizetési megállapodás visszamenőleges hatállyal megszűnik. A megállapodás megszűnése esetén a teljes tartozás (ide értve késedelmi kamatokat is) egy összegben esedékessé válik és az Intrum Justitia Zrt. jogosult a tartozás érvényesítése érdekében jogi eljárást indítani.

Ha úgy látja, hogy átmenetileg nem tudja teljesíteni a részletfizetést, kérjük, hogy haladéktalanul jelezze az Intrum felé, hogy munkatársaink tájékoztathassák a további lehetőségekről.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei

Részletfizetési megállapodás alapján minden hónapban határidőre fizetek, miért kapok mégis SMS-t?

A havi törlesztő részletek befizetési határideje előtt néhány nappal automatikus emlékeztető üzenetet küldünk, melyben jelezzük a befizetés határidejének közeledtét. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem teljesíti a részletfizetési megállapodásban foglaltakat, a megállapodás megszűnik, és 8 napon belül egy összegben kell kifizetnie a tartozást.

Ha Ön úgy látja, hogy átmenetileg nem tudja teljesíteni a részletfizetést, kérjük, hogy haladéktalanul jelezze a felszólító levélben szereplő elérhetőségeinken! Munkatársunk tájékoztatja a további lehetőségekről.

Ha Ön annak ellenére kap SMS-t, hogy időben befizette a részletet, elképzelhető, hogy befizetése még nem került lekönyvelésre. Ebben az esetben kérjük, tekintse az értesítést tárgytalannak.

Hogyan vehetek részt adósságrendezési (magáncsőd) eljárásban?

A magánszemélyek adósságrendezési eljárására vonatkozó részletes információkat az Intrum Ügyfélszolgálatán, a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatalnál, a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján (www.csodvedelem.gov.hu), vagy a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) találhat.

Gyakran Ismételt Kérdések

Ingatlanfedezetes ügyekkel kapcsolatos kérdések

Hogyan rendezhetem ingatlannal fedezett tartozásomat?

Több módon is rendezheti ingatlannal fedezett tartozását.

 1. Értékesítheti az ingatlant, hogy az így befolyó összegből rendezze a tartozását. Az ingatlan eladását önállóan is lebonyolíthatja, de akár az Intrummal közösen is rendezheti.
 2. A tartozását a Nemzeti Eszközkezelő bevonásával is rendezheti.
 3. Rendezheti tartozását egy összegben, illetve kérhet részletfizetési lehetőséget is az Intrumtól.
 4. Magánszemélyként rendezheti tartozását adósságrendezési eljáráson keresztül is.
Hogyan értékesíthetem az Intrum jelzálogjogával terhelt ingatlanom?

A fedezeti ingatlant önállóan, vagy az Intrum közreműködésével is értékesítheti.

Utóbbi esetben az Intrum az együttműködő ingatlanközvetítő irodák bevonásával segíti a sikeres értékesítést. Amennyiben marad még tartozása a fedezeti ingatlan értékesítése után is, úgy annak rendezésére az Intrum többféle kedvezményt biztosíthat Önnek. Ilyen kedvezmény lehet a fennmaradó tartozás részleges elengedése, vagy a kiköltözés megszervezéséhez, illetve bérleti díjhoz szükséges fedezet biztosítása. Fontos hangsúlyozni, hogy minden döntés egyedi mérlegelésen alapul.

Hogyan vehetem igénybe a Nemzeti Eszközkezelő biztosította lehetőségeket?

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a súlyosan eladósodott vagy szociálisan rászorult ügyfeleknek nyújt segítséget olyan módon, hogy hiteladós, valamint zálogkötelezett Ügyfeleinktől megvásárolja a jelzáloggal terhelt ingatlant, és ezzel egyidőben a lakóingatlant bérbe adja az Ügyfélnek.

Azon Ügyfeleink jogosultak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjában részt venni, akiknek jelzáloggal terhelt ingatlan van a tulajdonukban, illetve a hiteladós vagy zálogkötelezett Ügyfél szociálisan rászorult. Ön az alábbi esetekben számít szociálisan rászorultnak:

 • amennyiben Ön vagy hozzátartozója közös háztartásukban családi pótlékra jogosító gyermeket nevelnek, és
  • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy
  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  • gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
  • közfoglalkoztatási viszonyban áll.
 • saját jogú nyugellátásban vagy özvegyi nyugdíjban részesül,
 • gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • ápolási díjban vagy időskorúak járadékában részesül,
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.

Amennyiben valószínűsíthető, hogy megfelel a fenti feltételek valamelyikének, a programra való bekerülés feltételeiről az Intrum tájékoztatja Önt. Ha szeretne bekerülni a Nemzeti Eszközkezelő programjába, kérjük, keresse fel az Intrum ügyfélszolgálatát.

Az Intrum nevére bejegyzett végrehajtási joggal terhelt ingatlanban vagyok érdekelt. Hogyan tudunk egyeztetni ezzel kapcsolatban?

Kizárólag ügyfelünkkel, vagy az általa hivatalosan meghatalmazottal áll módunkban egyeztetni.

A végrehajtási jog az adós tulajdoni hányadának erejéig kerül a tulajdonában lévő ingatlanra bejegyzésre, ezért elsősorban az adós személyének beazonosítása szükséges. Amennyiben Ön az adós, akkor közvetlenül Önnel tudunk egyeztetni. Ha nem Ön az érintett, akkor szükség van az adós meghatalmazására.

A tulajdoni lapon szerepel a terhelést bejegyző neve (általában a végrehajtó), a tartozás jogosultja és a végrehajtó ügyszáma is. Ezen adatok alapján adós már meg tudja adni a szükséges meghatalmazást Önnek az Intrummal történő további egyeztetéshez.

A meghatalmazás formanyomtatványa az alábbi linken érhető el.

Hogyan számítják ki az ingatlanok és ingóságok minimális vételi árát a végrehajtási eljárásban?

Az ingatlanok minimális vételi ára a végrehajtásban az alábbiak szerint alakul

 • Az árverést megelőzően végrehajtó állapítja meg a lefoglalt ingatlan becsértékét, melynek összege lesz az ingatlan kikiáltási ára.
 • Érvényes ajánlat lakóingatlan esetén a kikiáltási ár 70%-án, fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása esetén a kikiáltási ár 100%-án tehető, amennyiben az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző legalább 6 hónapban is ebben volt. Más esetekben érvényes ajánlat a kikiáltási ár 50%-ának megfelelő összeggel tehető.
 • Ha a lakóingatlan a folyamatos árverezés közzétételét követő egy éven belül nem értékesítették, a végrehajtó újabb árverést úgy tűzi ki, hogy a lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 90%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, amennyiben fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása iránt indult a végrehajtás.
 • Az árverezés során lehetőség van a meghatározott összeget lecsökkenteni, ha a felek kérik. Az ilyen módon lefolytatott árverésből befolyó árverési vételár felosztását követően fennmaradó követelés megszűnik, a végrehajtási eljárás pedig befejeződik.

Az ingóságok minimális vételi ára a végrehajtásban az alábbiak szerint alakul:

 • A végrehajtási eljárásban a végrehajtó megállapítja a lefoglalt ingóságok becsértékét.
 • Az árverésen az ingóság kikiáltási ára a becsérték összege. Amennyiben a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, azt fokozatosan lejjebb kell szállítani a becsérték 35%-áig.

A fentiekben részletezett – igényérvényesítési eljárásokkal összefüggésben keletkezett – költségeken kívül egyéb költség is felmerülhet a jogi eljárások és a teljes követeléskezelési eljárás során.

Gyakran Ismételt Kérdések

Hagyatéki és meghatalmazás útján történő ügyintézés

Miért nem adhat tájékoztatást az Intrum a családtagom ügyében?

Az Intrum a hatályos jogszabályok alapján az átadott ügyekben szereplő adatokat és információkat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek – még közvetlen családtagnak – sem adhatja ki az ügyfél meghatalmazása nélkül. A meghatalmazás az egy háztartásban élő családtagok esetén is szükséges.

Tekintettel arra, hogy az Intrum nagyszámú banktitkot tartalmazó követelést kezel, kizárólag a Hpt. 161.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben ad tájékoztatást az ügyfélen kívül más személynek, ennek megfelelően kizárólag a Hpt. 161. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott formai és tartalmi kellékekkel rendelkező meghatalmazást fogad el.

Meghatalmazás beküldése esetén a meghatalmazásban szereplő személy jogosult lesz az ügy részleteinek megismerésére. A meghatalmazás formanyomtatványa ezen a linken érhető el.

A meghatalmazásnak minden esetben tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai mellett az ügyiratszámot, a meghatalmazó aláírását, két tanú nevét, lakcímét, aláírását, valamint, hogy az Intrum előtti eljárásra jogosít. Egy meghatalmazás egy ügyre terjed ki, így amennyiben több nyitott ügye is van az Intrumnál, valamennyi ügy ügyiratszámát tüntesse fel a meghatalmazáson.

Gondnokság alatt álló családtagom nevére érkezett levél/megkeresés az Intrumtól. Jogosult vagyok eljárni az Ő nevében?

Amennyiben Ön a cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes családtag gondnoka, akkor jogosult eljárni helyette.

Ehhez szükséges igazolnia a gondnokság tényét. Kérjük, juttassa el az Intrum részére a gondnok kirendelő határozat másolatát.  

Amennyiben nem Ön a gondnok, kérjük, haladéktalanul jelezze az Intrum megkeresését az illetékes személy felé.

Elhunyt családtagom nevére érkezett megkeresés az Intrumtól. Mi a teendő?

Amennyiben az Intrum elhunyt családtagja nevére küldött megkeresést, úgy kérjük, hogy néhai családtagja Halotti Anyakönyvi Kivonatának, és jogerős Hagyatéki végzésének másolatát juttassa el ügyfélszolgálatunknak a levélben szereplő elérhetőségek valamelyikén.

Amennyiben nem volt hagyatéki tárgyalás, úgy annak tényéről kérjük, küldje el az Önkormányzattól kikért igazolás másolatát (úgynevezett nemleges nyilatkozat).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az örökös a hagyatéki hitelezővel szemben korlátozott felelősséggel tartozik, több örökös esetében pedig az örökös társak felelőssége egyetemleges, tehát az örökösök kötelezettsége a tartozás megfizetésére közös.

Miért kell elküldenem a hagyatéki végzést, ha az elhunyt hozzátartozóm tartozását szeretném fizetni?

A hagyatéki végzés elküldésére azért van szükség, mert az Intrum – a törvényi előírásoknak megfelelően – harmadik személynek csak akkor ad tájékoztatást, ha arra ügyfele, vagy a törvény felhatalmazza.

A hagyatéki eljárás során nem kaptam tájékoztatást a fennálló tartozásról, ennek ellenére kötelességem kifizetni azt?

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény nem tartalmaz olyan pontot, mely szerint a hagyatéki hitelezői igény bejelentésének elmulasztása jogvesztéssel járna. Azaz, ha nem kapott tájékoztatást, az örökösnek akkor is meg kell fizetni a tartozást örökrésze erejéig. Több örökös esetén az örököstársak egyetemlegesen, azaz közösen felelnek.

Ha az örökségemmel elajándékoztam a tartozást, akkor is meg kell fizetnem?

Ha az örökös örökségét elajándékozza, akkor az örökséget egyértelműen nem utasítja vissza, rendelkezik azzal. Ebben az esetben a jogszabályok alapján Ön marad az örökös, így a tartozást örökrésze erejéig Önnek kell megfizetnie.

Az öröklésre vonatkozó kötelezettségek alól az ajándékozás ténye nem mentesíti.

Ügyfelünk csak az általa megörökölt részről nyilatkozhat, több örökös esetén az örökösök egyetemlegesen, azaz közösen felelnek.

Gyakran Ismételt Kérdések

Végrehajtással kapcsolatos kérdések

Mi történhet akkor, ha nem reagálok az Intrum megkereséseire? Kezdeményezhet-e letiltást az Intrum a jövedelmemből?

Amennyiben nem reagál az Intrum megkereséseire, illetve a tartozás részben, vagy egyáltalán nem kerül kiegyenlítésre, úgy az Intrumnak nincs más lehetősége, mint jogi útra terelni az ügyet.

A végrehajtási eljárás keretében az ügyfél jövedelme letiltható lesz, azaz jövedelmének egy részét közvetlenül a követelés jogosultjának utalják.

Azt javasoljuk ügyfeleinknek, megkeresés esetén a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot az Intrum munkatársaival. Együttműködő ügyfeleinknek számos fizetéskönnyítő megoldást kínálhatunk.

Milyen jogi eszközökkel élhet az Intrum, ha nem fizetem a tartozásomat?

Ha az ügyfél a tartozást (részben vagy egyáltalán) nem fizeti be a behajtási eljárás ideje alatt, vagy nem köt részletfizetési megállapodást az Intrummal, akkor az Intrum az ügyet – a jogszabályok által előírt tájékoztatási protokollt betartva – jogi útra terelheti.

Az Intrum minden esetben arra törekszik, hogy ügyfeleivel közösen megtalálja a mindkét fél számára legjobb megoldást a tartozás rendezésére, akár még a jogi eljárásban is. Azt tanácsoljuk ügyfeleinknek, a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot az Intrum munkatársaival, hiszen együttműködő ügyfeleinknek számos fizetéskönnyítő megoldást kínálhatunk.

Hogy lehet jogi eljárás az ügyemben, amikor nem is volt bírósági tárgyalás?

A fizetési meghagyásos eljárás egyszerűsített jogi eljárás, melyben nem kerül sor bírósági tárgyalásra. A fizetési meghagyási kérelem kibocsájtása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara hatáskörébe tartozik.

Hivatalos ellentmondás esetén kerül sor tárgyalásra, azonban, ha nincs hivatalos ellentmondás, a jogerő beállta után végrehajthatóvá válik a követelés.

Miért fizessek a végrehajtónak, ha már megállapodtam az Intrummal?

A végrehajtási eljárás során a végrehajtót törvény szerint díjazás illeti meg, ami fedezi a költségeit és a munkájáért járó jutalékot. Ebből fakad, hogy a végrehajtó díjazását akkor is meg kell fizetni, ha időközben született megállapodás a tartozás rendezéséről.

Fontos, hogy a végrehajtó pénzügyi elszámolásáról csak és kizárólag a maga a végrehajtó tud felvilágosítást adni.

Mi a különbség a behajtó, és a végrehajtó között?

Behajtó egy kintlévőség-kezelő cég munkatársa, míg a végrehajtó a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által nyilvántartott névjegyzékében szereplő hivatalos személy, akinek jogkörét és lehetőségeit a végrehajtási törvény határozza meg.

Hogyan tudom elérni a végrehajtót?

A végrehajtók elérhetősége és ügyfélfogadási rendje megtalálható a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara online névjegyzékében, amelyet a http://mbvk.hu/nevjegyzek.php honlapon talál.

Az Intrum nevére bejegyzett végrehajtási joggal terhelt ingatlanban vagyok érdekelt. Hogyan tudunk egyeztetni ezzel kapcsolatban?

Kizárólag ügyfelünkkel, vagy az általa hivatalosan meghatalmazottal áll módunkban egyeztetni.

A végrehajtási jog az adós tulajdoni hányadának erejéig kerül a tulajdonában lévő ingatlanra bejegyzésre, ezért elsősorban az adós személyének beazonosítása szükséges. Amennyiben Ön az adós, akkor közvetlenül Önnel tudunk egyeztetni. Ha nem Ön az érintett, akkor szükség van az adós meghatalmazására.

A tulajdoni lapon szerepel a terhelést bejegyző neve (általában a végrehajtó), a tartozás jogosultja és a végrehajtó ügyszáma is. Ezen adatok alapján adós már meg tudja adni a szükséges meghatalmazást Önnek az Intrummal történő további egyeztetéshez.

A meghatalmazás formanyomtatványa az alábbi linken érhető el.

Hogyan tudják a végrehajtási szakaszban lévő ügyemet beazonosítani?

A folyamatban lévő ügyek beazonosítása több módon is lehetséges: az Intrum 12 jegyű ügyiratszámával, a végrehajtói ügyszámmal, illetve ügyfelünk nevével és legalább három személyes adatával tudjuk beazonosítani a szóban forgó ügyet.

Javasoljuk, hogy az egyeztetés során az Intrum ügyiratszámát adja meg, mely 8-sal vagy 6-sal kezdődik, és 12 számjegyből áll. Ez minden Intrum által kiküldött megkeresésen, csekken megtalálható, illetve a fizetési meghagyás, valamint végrehajtási lap 17. pontjában („Jogosult technikai azonosítója”), vagy a végrehajtó által küldött megkeresésen végrehajtást kérő hivatkozási számaként.

Amennyiben ezzel nem rendelkezik és végrehajtás alatt áll az ügye, a végrehajtó ügyszámával, illetve az Ön személyes adataival tudjuk ügyét beazonosítani.

Fizetési meghagyásos eljárási szakaszba került az ügyem. Mennyi díjat számít fel az Intrum?

A fizetési meghagyásos eljárás díjáról a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény rendelkezik, azaz az Intrum a jogszabályok szerint jár el.

Fizetési meghagyást kaptam, mi fog történi? Automatikusan letiltják a jövedelmem?

A fizetési meghagyás a jogi eljárás egyszerűsített formája, de ezzel még nem kerül automatikusan letiltás alá jövedelme. Azonban, ha nem teljesíti a fizetési meghagyásban foglaltakat, akkor annak következménye lehet a végrehajtási eljárás megindítása és így a jövedelmének letiltása.

Milyen költsége van a közokirati szerződés/tartozáselismerő nyilatkozat záradékoltatásának?

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezik a díj mértékéről.

Milyen összeg illeti meg a végrehajtót?

A költségeket a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, valamint a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet szabályozza. Eszerint a végrehajtót megillető összeg költségátalányból, utazási költségátalányból, készkiadásból (a továbbiakban együtt: költségtérítés), munkadíjból, az adós teljesítése esetén ezeken felül behajtási jutalékból tevődik össze.

Felhívjuk figyelmét, hogy a végrehajtási eljárás során felmerülő költségeket a végrehajtást kérő megelőlegezi, de az Ügyfél viseli.

Hogyan kerül kiszámításra a végrehajtó munkadíja?

A jogszabályok rendelkezései szerint a végrehajtó munkadíját a végrehajtási ügyérték alapján kell kiszámítani. A végrehajtási ügyérték a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeg (a továbbiakban: végrehajtási ügyérték). A végrehajtót megillető díjakat és költségeket, valamint azok mértékét részletesen a Végrehajtói díjszabásról szóló a 35/2015. (XI.10.) IM rendelet szabályozza, illetve további információkat találhat honlapunkon (https://www.intrum.com/hu/hu/ados-ugyfeleinknek/szabalyzatok/ menü pont alatt).

Milyen készkiadásai lehetnek a végrehajtónak?

A jogszabályok alapján az Ügyfélnek meg kell téríteni a végrehajtónak azon költségeit, amelyek az eljárás során merültek fel. Ilyen például lefoglalt ingóságok esetén a szállítási és tárolási költség, a lezárt helységek felnyitása és újbóli lezárása, a végrehajtási eljárásnál jelen lévő tanúk költségtérítése, vagy az ügyiratok másolásának költsége.

A végrehajtót megillető díjakat és költségeket, valamint azok mértékét részletesen a Végrehajtói díjszabásról szóló a 35/2015. (XI.10.) IM rendelet szabályozza, illetve további információkat találhat honlapunkon (https://www.intrum.com/hu/hu/ados-ugyfeleinknek/szabalyzatok/ menü pont alatt).

Mennyi jutalék illeti meg a végrehajtót?

A jogszabályok alapján amennyiben a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg. Pénzkövetelés esetén a jutalék összege a behajtott vagy megtérült összeg alapján számítandó.

A végrehajtót megillető díjakat és költségeket, valamint azok mértékét részletesen a Végrehajtói díjszabásról szóló a 35/2015. (XI.10.) IM rendelet szabályozza, illetve további információkat találhat honlapunkon (https://www.intrum.com/hu/hu/ados-ugyfeleinknek/szabalyzatok/ menü pont alatt).

Hogyan számítják ki az ingatlanok és ingóságok minimális vételi árát a végrehajtási eljárásban?

Az ingatlanok minimális vételi ára a végrehajtásban az alábbiak szerint alakul

 • Az árverést megelőzően végrehajtó állapítja meg a lefoglalt ingatlan becsértékét, melynek összege lesz az ingatlan kikiáltási ára.
 • Érvényes ajánlat lakóingatlan esetén a kikiáltási ár 70%-án, fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása esetén a kikiáltási ár 100%-án tehető, amennyiben az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző legalább 6 hónapban is ebben volt. Más esetekben érvényes ajánlat a kikiáltási ár 50%-ának megfelelő összeggel tehető.
 • Ha a lakóingatlan a folyamatos árverezés közzétételét követő egy éven belül nem értékesítették, a végrehajtó újabb árverést úgy tűzi ki, hogy a lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 90%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, amennyiben fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása iránt indult a végrehajtás.
 • Az árverezés során lehetőség van a meghatározott összeget lecsökkenteni, ha a felek kérik. Az ilyen módon lefolytatott árverésből befolyó árverési vételár felosztását követően fennmaradó követelés megszűnik, a végrehajtási eljárás pedig befejeződik.

Az ingóságok minimális vételi ára a végrehajtásban az alábbiak szerint alakul:

 • A végrehajtási eljárásban a végrehajtó megállapítja a lefoglalt ingóságok becsértékét.
 • Az árverésen az ingóság kikiáltási ára a becsérték összege. Amennyiben a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, azt fokozatosan lejjebb kell szállítani a becsérték 35%-áig.

A fentiekben részletezett – igényérvényesítési eljárásokkal összefüggésben keletkezett – költségeken kívül egyéb költség is felmerülhet a jogi eljárások és a teljes követeléskezelési eljárás során.