Intrum felmérés: inkább megerősítette a párkapcsolatokat a gazdasági válság

A párkapcsolatok közel harmadát inkább megerősítette az elmúlt egy-két év gazdasági válsága az Intrum hazai és nemzetközi felmérése alapján. A magyar párok jelentős része spórolni próbált a közös programokra vagy ajándékokra költött kiadásokon, az emberek egy része azonban gyakran vesz fel hitelt ajándékvásárlásra.

Az Intrum legutóbbi, 24 európai országot vizsgáló Európai Fogyasztói Fizetési Jelentése (ECPR) többek között azt vizsgálta, hogyan hatott a párkapcsolatokra a COVID-járványt követő gazdasági visszaesés. A válaszok alapján az elmúlt időszak pénzügyi nehézségei sok házasságot, kapcsolatot próbára tettek, ugyanakkor a felmérésben résztvevők negyede szerint ez közelebb hozta egymáshoz őket párjukkal. A magyar válaszadók 30 százaléka a felmérésen azt mondta, a járvány által okozott pénzügyi kihívások közelebb hozták őket házastársukhoz vagy partnerükhöz.
A fiatalabb fogyasztók nagyobb része vélekedett úgy, hogy a Covid-19 okozta pénzügyi bizonytalanság végsősoron megerősítette a kapcsolatukat. Az ezredfordulósok majdnem egyharmada (31 százalék) mondta, hogy a válság közelebb hozta őket a partnerükhöz, szemben az 55 felettiek 17 százalékával (feltehetően az idősebb korosztályban nagyobb az aránya a házasságban élőknek és az elváltaknak egyaránt a fiatalabb korosztályhoz képest). A nemek tekintetében is volt egy minimális eltérés: az európai férfiak 28, míg a nők 23 százaléka szerint volt pozitív hatással kapcsolatukra a kialakult helyzet.
Az európai átlag a magyarországihoz képest valamivel alacsonyabb: összesítve minden negyedik (25,22 százalék) európai válaszadó szerint volt megerősítő hatása az elmúlt időszak pénzügyi nehézségeinek a kapcsolatukra. Az európai országok közül Romániában mondták a legtöbben (42,77 százalék), hogy közelebb hozták őket a párjukhoz a nehézségek, a legkevesebben pedig (16,8 százalék) Norvégiában – igaz, ez részben azzal magyarázható, hogy az északi országban az ECPR-válaszok alapján jóval kevésbé érezték az emberek a járvány pénzügyi hatásait.

A legutóbbi hasonló felmérésünkön, 2019-ben még a válaszadók jelentős része arról számolt be, hogy a pénzügyek negatívan befolyásolják kapcsolatukat. Ez részben összefügg azzal is, hogy az emberek jelentős része nem szívesen beszél párjával a pénzügyekről.
mondta Deszpot Károly, az Intrum üzletfejlesztési és sales igazgatója.

Károly Deszpot believes that the financial culture has become more open in the recent past - just because the epidemic, as an external circumstance, affected everyone financially - so the couples talked more honestly about their financial situation.

During the survey, about a quarter of Hungarian respondents (25.5 percent) said that when the crisis hit, they started saving for the first time by buying fewer gifts for their partner or spending less on joint programs. This is a low proportion in Europe (31.13% of Europeans responded similarly), while in Portugal, for example, almost half of respondents (47.6%) have reduced this type of expenditure. 

The majority of respondents said that spending less on their partner would not be a serious relationship problem for them. In Hungary, only 8.4 percent of respondents believe that this would have a negative impact on their relationship, compared to the European average of 12.76 percent. However, a staggering number of people in the UK (22.2 per cent) and Ireland (20.9 per cent) see it as leading to a breakup if their partner is given less gifts.

Overall, however, men feel more pressure than women to spend money on gifts - 18 per cent said it was the main reason they were accumulating credit card debt, compared with 12 per cent of women. Similarly, 16 percent of men said that if they didn’t spend as much, their partner would leave, compared to 10 percent of women.

Úgy látjuk, hogy a hagyományos nemi szerepek itt érvényesülnek, mind a statisztikáinkban, mind a Valentin-nap körüli marketingben. A férfiak nagyobb része érez olyan nyomást, ami eladósodáshoz vezet.
mondja Deszpot Károly.

At the same time, the majority in Hungary and other European countries are averse to buying gifts on credit, with 9.1 per cent of respondents in Hungary and an average of 14.69 per cent in Europe saying that they often accumulate credit in order to buy gifts for their partner.