Adatkezelési tájékoztató

Az Intrum Zrt. kintlévőség-kezelés szolgáltatást nyújt KKV-k részére, szolgáltatásával összefüggésben pedig kezeli az ajánlat adásához szükséges, elsősorban képviseleti, illetve kapcsolati adatokat. Amennyiben az ajánlatkérő egyéni vállalkozó, abban az esetben valamennyi adata személyes adatnak minősül. Egyéb, jogi személy esetében csupán a képviselői, illetve kapcsolati adatok minősülnek személyes adatnak.

Az ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelések a következők szerint történnek:

Adatkezelő

Intrum Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-044857

Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.

Telefonszám: 06-1-459-9496

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: valasz@intrum.hu 

Az adatkezelés célja

Érdeklődői megkeresésekre válasz adása, kapcsolatfelvétel, árajánlat adása.

Az adatkezelés jogalapja:

Egyéni vállalkozó esetében:

A GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdés szerinti szerződés teljesítése, az érintett ugyanis a szerződéses jogviszony egyik alanyává válhat. Amennyiben 6 hónapon belül nem történik a felek között szerződéskötés, abban az esetben a megkeresés törlésre kerül.

Egyéb, jogi személy esetében: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdés szerinti jogos érdek. Az érintett ugyanis nem szerződő fél, csak annak alkalmazottja, megbízottja. Amennyiben 6 hónapon belül nem történik a felek között szerződéskötés, abban az esetben a megkeresés törlésre kerül.

Jogos érdek megnevezése:

A jogos érdek az ajánlat nyújtása, tájékoztatás megadása, az igényelt szolgáltatás bemutatása. Az adatkezelésre az érintett számíthat, számára hátránnyal alapvetően nem jár. Az érintett által képviselt, adatkezelést kezdeményező szervezet az adatkezelés előnyeit élvezi.

Az érintettek kategóriái:

Az Intrum Zrt.-t ajánlatkérés céljából megkereső egyéni vállalkozók, egyéb jogi személyek természetes személy kapcsolattartói, képviselői.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Az egyéni vállalkozó neve, székhelye, nyilvántartási száma, adószáma, emailes és telefonos elérhetősége, az általa megadott egyéb személyes adatok. 

Egyéb jogi személy esetében: Az érintett képviselő vagy kapcsolattartó neve, beosztása, céges email címe és telefonszáma, valamint az emailben esetlegesen feltűntetett egyéb, személyes adatok.

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja a személyes adatokat, így ő tekinthető a személyes adatok forrásának.

Az adatkezelés időtartama:

Az Intrum Zrt. 6 hónapig kezeli a személyes adatokat.  Amennyiben ezen időtartam alatt nem történik szerződéskötés, a megkeresést törli. Szerződéskötés esetén a szerződések teljesítésére vonatkozó adatkezelési szabályok érvényesülnek, mely külön tájékoztatás része.

Címzett (Adatfeldolgozó):

Cégnév: Brightly Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41. Adószám: 12452648-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-140780

Feldolgozási tevékenység: tárhely biztosítása

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik automatizát döntéshozatal vagy profilalkotás.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem kötelező az adatszolgáltatás.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:

Adatszolgáltatás hiányában nem tudunk tájékoztatást nyújtani.

Az adatkezeléssel összefüggésben számos jog megilleti, ennek részeként az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezik, bizonyos esetekben megilleti az adathordozhatóság és a tiltakozás joga, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését vagy törlését. Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. Kérdése esetén keressen bennünket.