Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy befizetését már az OTP SimplePay felületén is rendezheti.

Az INTRUM Zrt. által SMS-ben vagy e-mail-ben kiküldött linkre kattintva, vagy a postai úton, levélként kiküldött értesítőinkben található QR kód beolvasásával az OTP SimplePay felületére jut el, ahol bankkártyás befizetéssel teljesítheti fennálló esedékes tartozását.

A SimplePay felületén teljesítendő befizetésekkel kapcsolatos további részletekért IDE kattintva tájékozódhat.

 

Figyelmeztetés

Tisztelt Ügyfelünk, Kedves Érdeklődő!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a közelmúltban ismeretlenek az Intrum nevével visszaélve küldtek ki hamis fizetési felszólítást. A hamis leveleket az intrumzrtvegrehajto@citromail.hu email címről küldték, amelyben tartozás megfizetésére hívták fel a címzetteket.

A levelet nem az Intrum, vagy a Társaság munkavállalója küldte ki, a fizetési felszólításban hivatkozott ügyiratszám és a megjelölt tartozás adatai nyilvántartásunk adataival nem voltak összeegyeztethetők. Az ügyben Társaságunk feljelentést tett.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket és az oldal látogatóit arról, hogy az Intrum kizárólag @intrum.hu email címről küld megkeresést. Kérjük, ha a fenti email címről vagy olyan email címről kap megkeresést, amely nem @intrum.hu vagy @intrum.com végződéssel rendelkezik, NE küldjön pénzt az abban megadott címre vagy bankszámlaszámra, hanem keresse meg telefonos ügyfélszolgálatunkat (06 1 459 9496). Kérjük Önöket, hogy elővigyázatosságból, minden esetben vegyék fel Társaságunkkal telefonon a kapcsolatot, amennyiben levelet kapnak Társaságunktól.

A telefonhívás során hivatkozzon a levélben látható ügyiratszámra és adja meg személyes adatait beazonosítás céljából. Kollégáink ez alapján fogják tudni ellenőrizni, hogy a megadott ügyiratszám szerepel-e a Társaság nyilvántartásában.Tisztelt Ügyfelünk, Kedves érdeklődő!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a közelmúltban ismeretlenek az Intrum nevével visszaélve küldtek ki hamis fizetési felszólítást. A hamis leveleken a társaság régi, már nem használt logója szerepelt, és „személyi kölcsön tartozás behajtása” tárgy megjelöléssel szólítottak fel magánszemélyt tartozás fizetésére.

A levet valójában nem az Intrum, vagy a társaság munkavállalója küldte ki. Az abban hivatkozott ügyiratszám, név és a tartozás adatai nyilvántartásunk adataival nem voltak összeegyeztethetők, a címzett nem volt ügyfelünk, és a levélben engedményezőként feltüntetett személytől sem vásároltunk követelést. A címzett figyelmét ezért felhívtuk arra, hogy az Intrum nevében jogosulatlan személy(ek) nem valós tartalmú behajtási levelet küldhettek részére. Az ügyben társaságunk feljelentést tett.

Ügyfeleinket és az oldal látogatóit tájékoztatjuk arról, hogy az Intrum nem küld a régi logóval ellátott levelet, illetve valótlan tartozással kapcsolatos fizetési felszólítást. Kérjük, ha ilyen levelet kap, NE küldjön pénzt az abban megadott címre vagy bankszámlaszámra, hanem keresse meg telefonos ügyfélszolgálatunkat  a +36 1 45 99 496-os számon. Ezért kérjük Önöket, hogy elővigyázatosságból, minden esetben vegyék fel társaságunkkal telefonon a kapcsolatot, amennyiben levelet kapnak tőlünk.

A telefonon hivatkozzon a levélben látható ügyszámra, és adja meg személyes adatait. Kollégáink ez alapján tudják ellenőrizni, van-e Önnek társaságunknál tartozása.Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy előfordulhat, hogy egyes meghatalmazottak (mind jogi-, mind természetes személyek) Ügyfeleink képviseletét üzletszerűen,  ellenszolgáltatásért cserébe végzik.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön által meghatalmazott személy  is üzletszerűen látja el az Ön képviseletét - ide nem értve az ügyvédi tevékenységet - és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kibocsátott pénzügyi közvetítői engedéllyel nem rendelkezik, úgy az jogosulatlanul végzett pénzügyi tevékenységnek, és mint olyan, jogszabályba ütköző cselekménynek minősülhet.

A fentiekre tekintettel, szeretnénk tájékoztatni, hogy a meghatalmazás bármikor visszavonható. A meghatalmazás visszavonását követően  egyedül Ön lesz jogosult a Társaságunk előtti eljárásra  mindaddig, amíg  más személy részére  újabb meghatalmazást nem ad. 

Társaságunk előtti képviseletre jogosító meghatalmazás formai és tartalmi követelményeit  az Üzletszabályzatunk tartalmazza.

Amennyiben tudomással bír arról, hogy meghatalmazottja üzletszerűen végzi az Ön képviseletét Társaságunk előtt és Ön ezt a  jogosultságát ellenőrizni szeretné, azt megteheti  az MNB nyilvántartásában (https://intezmenykereso.mnb.hu/).  Ezúton meggyőződhet arról, hogy ezen személyek rendelkeznek-e a tevékenységük végzéséhez szükséges MNB engedéllyel.                                                                                                                    

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy kérjük keresse Társaságunkat a (+36 1) 45 99 496-os telefonszámon vagy lépjen kapcsolatba munkatársainkkal űrlapunkon keresztül, melyet az alábbi gombra kattintva érhet el.