Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon (2022.01.17.) Személyes ügyfélszolgálatunk csökkentett létszámmal üzemel, így esetlegesen megnövekedett várakozási idővel kell számolni. Mivel a csökkentett kapacitása pénztárak működését is érinti, javasoljuk, hogy ha tehetik, személyes befizetéseinket a holnapi napon tegyék meg.
Köszönjük megértésüket!

Tájékoztatás a kamatstop intézkedésről

A 2022. január 1-jén hatályba lépett  a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII.24.) Kormány rendelet, amellyel a Kormány elrendelte a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre irányadó referencia-kamatlábak rögzítését 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig. A kamatstop megakadályozza a törlesztőrészlet esetleges növekedését ezen időszakban. Az intézkedés automatikus, Önnek teendője nincs. Minden  érintett  tájékoztató levelet fog kapni a jogszabályban előírtak szerint.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk kötelezetteket érintő Adatkezelési tájékoztatója (10. b) pont) 2021.12.20-án módosult. Amennyiben felmerülne kérdésük, kérjük a valasz@intrum.hu e-mail címen vegyék fel Társaságunkkal a kapcsolatot.”

 

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2021. november 22-től személyes ügyfélszolgálatunkon az ügyintézés az érvényben lévő rendeletek, valamint az Önök és munkatársaink védelmének érdekben kizárólag maszk viselésével lehetséges.

Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a közelmúltban ismeretlenek az Intrum nevével visszaélve küldtek ki hamis fizetési felszólítást. A továbbiakról itt talál bővebb információt.

Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk jelenleg megnövekedett válaszidővel tudja hívását fogadni. A várakozási idő a reggeli időszakban elérheti akár az 5-7 percet is, ezért javasoljuk, hogy lehetőségéhez mérten a délutáni órákban keresse fel telefonon kollégáinkat, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére. A kellemetlenségért elnézését és megértését kérjük.

 

Figyelmeztetés

Ha kétségei támadnak az Intrum nevében érkezett üzenetekkel és levelekkel kapcsolatosan, hívja munkatársainkat a (+36 1) 45 99 496-os telefonszámon.

Hamis fizetési felszólítás

Tisztelt Ügyfelünk, Kedves Érdeklődő!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a közelmúltban ismeretlenek az Intrum nevével visszaélve küldtek ki hamis fizetési felszólítást. A hamis leveleket az intrumzrtvegrehajto@citromail.hu email címről küldték, amelyben tartozás megfizetésére hívták fel a címzetteket.

A levelet nem az Intrum, vagy a Társaság munkavállalója küldte ki, a fizetési felszólításban hivatkozott ügyiratszám és a megjelölt tartozás adatai nyilvántartásunk adataival nem voltak összeegyeztethetők. Az ügyben Társaságunk feljelentést tett.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket és az oldal látogatóit arról, hogy az Intrum kizárólag @intrum.hu email címről küld megkeresést. Kérjük, ha a fenti email címről vagy olyan email címről kap megkeresést, amely nem @intrum.hu vagy @intrum.com végződéssel rendelkezik, NE küldjön pénzt az abban megadott címre vagy bankszámlaszámra, hanem keresse meg telefonos ügyfélszolgálatunkat (06 1 459 9496). Kérjük Önöket, hogy elővigyázatosságból, minden esetben vegyék fel Társaságunkkal telefonon a kapcsolatot, amennyiben levelet kapnak Társaságunktól.

A telefonhívás során hivatkozzon a levélben látható ügyiratszámra és adja meg személyes adatait beazonosítás céljából. Kollégáink ez alapján fogják tudni ellenőrizni, hogy a megadott ügyiratszám szerepel-e a Társaság nyilvántartásában.

Intrum nevével való visszaélés

Tisztelt Ügyfelünk, Kedves érdeklődő!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a közelmúltban ismeretlenek az Intrum nevével visszaélve küldtek ki hamis fizetési felszólítást. A hamis leveleken a társaság régi, már nem használt logója szerepelt, és „személyi kölcsön tartozás behajtása” tárgy megjelöléssel szólítottak fel magánszemélyt tartozás fizetésére.

A levet valójában nem az Intrum, vagy a társaság munkavállalója küldte ki. Az abban hivatkozott ügyiratszám, név és a tartozás adatai nyilvántartásunk adataival nem voltak összeegyeztethetők, a címzett nem volt ügyfelünk, és a levélben engedményezőként feltüntetett személytől sem vásároltunk követelést. A címzett figyelmét ezért felhívtuk arra, hogy az Intrum nevében jogosulatlan személy(ek) nem valós tartalmú behajtási levelet küldhettek részére. Az ügyben társaságunk feljelentést tett.

Ügyfeleinket és az oldal látogatóit tájékoztatjuk arról, hogy az Intrum nem küld a régi logóval ellátott levelet, illetve valótlan tartozással kapcsolatos fizetési felszólítást. Kérjük, ha ilyen levelet kap, NE küldjön pénzt az abban megadott címre vagy bankszámlaszámra, hanem keresse meg telefonos ügyfélszolgálatunkat  a +36 1 45 99 496-os számon. Ezért kérjük Önöket, hogy elővigyázatosságból, minden esetben vegyék fel társaságunkkal telefonon a kapcsolatot, amennyiben levelet kapnak tőlünk.

A telefonon hivatkozzon a levélben látható ügyszámra, és adja meg személyes adatait. Kollégáink ez alapján tudják ellenőrizni, van-e Önnek társaságunknál tartozása.

Üzletszerűen végzett meghatalmazotti tevékenység

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy előfordulhat, hogy egyes meghatalmazottak (mind jogi-, mind természetes személyek) Ügyfeleink képviseletét üzletszerűen,  ellenszolgáltatásért cserébe végzik.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön által meghatalmazott személy  is üzletszerűen látja el az Ön képviseletét - ide nem értve az ügyvédi tevékenységet - és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kibocsátott pénzügyi közvetítői engedéllyel nem rendelkezik, úgy az jogosulatlanul végzett pénzügyi tevékenységnek, és mint olyan, jogszabályba ütköző cselekménynek minősülhet.

A fentiekre tekintettel, szeretnénk tájékoztatni, hogy a meghatalmazás bármikor visszavonható. A meghatalmazás visszavonását követően  egyedül Ön lesz jogosult a Társaságunk előtti eljárásra  mindaddig, amíg  más személy részére  újabb meghatalmazást nem ad. 

Társaságunk előtti képviseletre jogosító meghatalmazás formai és tartalmi követelményeit  az Üzletszabályzatunk tartalmazza.

Amennyiben tudomással bír arról, hogy meghatalmazottja üzletszerűen végzi az Ön képviseletét Társaságunk előtt és Ön ezt a  jogosultságát ellenőrizni szeretné, azt megteheti  az MNB nyilvántartásában (https://intezmenykereso.mnb.hu/).  Ezúton meggyőződhet arról, hogy ezen személyek rendelkeznek-e a tevékenységük végzéséhez szükséges MNB engedéllyel.                                                                                                                    

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy kérjük keresse Társaságunkat a (+36 1) 45 99 496-os telefonszámon vagy lépjen kapcsolatba munkatársainkkal űrlapunkon keresztül, melyet az alábbi gombra kattintva érhet el.