Tisztelt Ügyfelünk, Kedves érdeklődő!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a közelmúltban ismeretlenek az Intrum nevével visszaélve küldtek ki hamis fizetési felszólítást. A továbbiakról itt talál bővebb információt.  


Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk kötelezetteket érintő Adatkezelési tájékoztatója (2.3. pont, 17. pont, 18.4. pont) 2020.06.25-én módosult. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közeljövőben várható annak további módosítása, ezért javasoljuk, tájékozódjanak továbbra is honlapunkról, ahol közzétesszük a módosítások időpontjait. Amennyiben felmerülne kérdésük, kérjük a valasz@intrum.hu e-mail címen vegyék fel Társaságunkkal a kapcsolatot.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Intrum Justitia Zrt. valamint az Intrum Hitel Zrt. 2020. október 01. napjától egy cégként, a továbbiakban Intrum Zrt. néven folytatja működését.

Továbbá felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az Intrum Zrt. székhelye módosul és azt követően a személyes ügyfélszolgálatunk 2020. október 15-től új helyre költözik. Az új címünk 2020. október 15 után: Budapest, XIII. kerület, Fiastyúk utca 4-8 (Váci Greens irodaház F épület, Fiastyúk-Madarász Viktor u. sarka).

Társaságunk telefonos és személyes ügyfélszolgálata október 15-én és 16-án a költözés miatt  korlátozottan lesz elérhető, ezért ezeken a napokon ügyintézésre nem lesz lehetőség, kizárólag panaszkezeléssel kapcsolatos hívásokat áll módunkban fogadni a (+36 1) 45 99 412 és a (+36 1) 45 99 413 telefonszámokon vagy személyesen az új ügyfélszolgálati irodánkban a Budapest, XIII. kerület, Fiastyúk utca 4-8. sz. alatt  (Váci Greens irodaház F épület, Fiastyúk-Madarász Viktor u. sarka).

 

Értesítést kapott az Intrumtól?
Levélben, SMS-ben vagy személyesen

Értesítést kapott az Intrumtól?

Újra normál ügyfélfogadási rendben működünk!

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei

Bárkivel – így Önnel is – előfordulhat, hogy nem fizeti ki számláját határidőre, tehát adóssá válik. Ez esetben a szolgáltató követeléskezelő részére, például az Intrumra ruházhatja át az Önnel szemben fennálló követelést. Ilyenkor az Intrum minden segítséget megad, hogy békésen tudja rendezni a pénzügyeit.

Tudjon meg többet a videóból!

Kérdése van?

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére
Gyakran Ismételt Kérdések

Leggyakoribb kérdések

Mivel foglalkozik az Intrum?

Az Intrum követeléskezeléssel (adósságkezeléssel) és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat.  További információ

A követeléskezelési folyamat során egy vállalkozás és egy magánszemély, vagy két vállalkozás közötti jogos, de határidőre ki nem fizetett számla rendezésére irányuló ügyintézés és egyeztetés történik az ügyfél (vevő) és a számlát kibocsájtó cég (eladó) nevében. A követeléskezelő cégeknek, így az Intrumnak is, az a célja, hogy a fizetési határidő alatt nem teljesítő ügyfél és a szolgáltatója közötti békés pénzügyi rendezést előmozdítsa és az eladó megkapja a számlája alapján járó fizetséget.

Mit jelent, hogy egy ügy engedményezett vagy megbízásos?

Az engedményezés során az eredeti jogosult (az eladó vagy szolgáltató) a felé fennálló tartozást harmadik személyre – ez esetben az Intrumra – ruházza át minden joggal és kötelezettséggel egyetemben. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban már nem az eredeti eladó vagy szolgáltató felé tartozik az ügyfél, hanem az Intrum lesz illetékes a tartozással kapcsolatban.

Az Intrum kaphat megbízást különböző cégektől, amely megbízási szerződéssel jön létre. Ekkor az Intrum nem válik a követelés tulajdonosává, csak az eredeti számlát kibocsájtó szolgáltatóval történt megállapodás alapján egy bizonyos időszakon belül kezeli a követelést. A tartozást ebben az esetben is az Intrumnak kell megfizetni, aki természetesen elszámol az eredeti szolgáltató felé.

Miért nem kaptam tájékoztatást arról, hogy a tartozásomat már nem az eredeti jogosult, hanem az Intrum kezeli?

A tájékoztatási kötelezettségről jogszabályok rendelkeznek, amelyeknek az Intrum minden esetben maradéktalanul eleget tesz.

Abban az esetben kerülheti el az értesítés az ügyfelet, ha a követelés átadásakor átadott ügyféladatok már hatályukat veszítették, például megváltozott lakcíme, telefonszáma.

Arra kérünk mindenkit, adataik változása esetén tegyenek eleget adatbejelentési kötelezettségüknek és minél hamarabb jelezzék a változásokat szolgáltatóiknál

Miért nem értesíti a megbízó az ügyfelet a követelés megbízásos kiadásáról?

A hatályos jogszabályok szerint megbízás esetén nem kötelező értesíteni az ügyfeleket a számla eredeti kibocsájtójának.

Honnan tudom meg, hogy ki bízta meg az Intrumot a követeléskezeléssel vagy ki adta el a követelést az Intrumnak?

A követelés értékesítését és engedményezését követően küldött engedményezési nyilatkozat tartalmazza. Emellett felszólító levelünk, valamint a levélhez csatolt csekk felirata is tájékoztatja Önt az engedményező vagy a megbízó cég kilétérő

Mi a teendőm, ha az Intrum által feltüntetett tartozást már korábban kiegyenlítettem az eredeti jogosult felé?

Ha a felszólításban szereplő tartozás kifizetése korábban már megtörtént, a befizetési bizonylat (feladóvény, átutalási bizonylat) megküldésével igazolhatja azt.

A fizetési bizonylatot elküldheti e-mail (központ@intrum.hu), fax (06-1-459-9488), postacím (1438 Budapest, Pf.: 590), Irodánkban személyesen (1138 Budapest, Váci út 144-150. alatt).

Kérjük, minden esetben hivatkozzon a 12 jegyű ügyiratszámra, adja meg nevét és minimum három személyes adatát a telefonos elérhetőségét, hogy amennyiben szükséges, pontos tájékoztatást tudjunk adni az adott tartozással kapcsolatosan.

Rendezhetem-e a tartozásomat az eredeti jogosult felé?

Amennyiben felszólító levelét az Intrumtól kapta, a tartozás rendezése ügyében már az Intrum illetékes, így nem tudja rendezni tartozását az eredeti jogosult felé. Befizetéseit kizárólag az Intrum felé teheti meg

Nem én vettem igénybe a szolgáltatást, hanem az egyik ismerősöm, miért engem keres az Intrum?

Az Intrum az eredeti megbízóval vagy engedményezővel szerződő féllel szemben érvényesíti a követelést, harmadik félnek csak meghatalmazás ellenében tud tájékoztatást adni a tartozás kapcsán.

Így amennyiben Ön a szerződő fél, az Intrum Önt tekinti ügyfelének és a fizetési kötelezettség is Önt terheli.

Hogyan és mikor tudok kapcsolatba lépni az Intrummal?

Munkatársainkkal az alábbi elérhetőségeinken léphet kapcsolatba:

Személyes ügyfélszolgálatunkon: H-1138 Budapest, Váci út 144-150,
  (ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00-18:00; Kedd, Szerda, Csütörtök: 08:00-16:30; Péntek: 08:00-15:00;
Telefon: + 36 1 459 9496 (munkanapokon 8:00 és 20:00 között);
Telefax: + 36 1 459 9488;
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 590; E-mail: kozpont@intrum.hu.

Válaszlevelet küldenék az Intrum megkeresésére. Hogyan és hova küldhetem?

Megkeresését postai úton, valamint faxon, és e-mailben juttathatja el részünkre.

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 590;

Telefax: + 36 1 459 9488;

E-mail: kozpont@intrum.hu.

Kérjük, amennyiben valamilyen dokumentumra hivatkozik, úgy annak másolatát olvasható minőségben, e-mail esetén nem módosítható formátumban (kép vagy .pdf) szíveskedjék csatolni.

A feladó beazonosíthatósága érdekében a megkeresésnek tartalmaznia kell az Ön nevét és minimum három személyes adatát, a 12 jegyű ügyiratszámot és aláírását. Ezen információk hiányában előfordulhat, hogy ügyfélazonosítási okokból nem tudunk tájékoztatást adni Önnek