Értesítést kapott az Intrumtól?
Levélben, SMS-ben vagy személyesen

Értesítést kapott az Intrumtól?


Kérdése van?

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére

Tippek és tanácsok

Gyakran Ismételt Kérdések

Leggyakoribb kérdések

Mivel foglalkozik az Intrum?

Az Intrum követeléskezeléssel (adósságkezeléssel) és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat.  További információ

A követeléskezelési folyamat során egy vállalkozás és egy magánszemély, vagy két vállalkozás közötti jogos, de határidőre ki nem fizetett számla rendezésére irányuló ügyintézés és egyeztetés történik az ügyfél (vevő) és a számlát kibocsájtó cég (eladó) nevében. A követeléskezelő cégeknek, így az Intrumnak is, az a célja, hogy a fizetési határidő alatt nem teljesítő ügyfél és a szolgáltatója közötti békés pénzügyi rendezést előmozdítsa és az eladó megkapja a számlája alapján járó fizetséget.

Mit jelent, hogy egy ügy engedményezett vagy megbízásos?

Az engedményezés során az eredeti jogosult (az eladó vagy szolgáltató) a felé fennálló tartozást harmadik személyre – ez esetben az Intrumra – ruházza át minden joggal és kötelezettséggel egyetemben. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban már nem az eredeti eladó vagy szolgáltató felé tartozik az ügyfél, hanem az Intrum lesz illetékes a tartozással kapcsolatban.

Az Intrum kaphat megbízást különböző cégektől, amely megbízási szerződéssel jön létre. Ekkor az Intrum nem válik a követelés tulajdonosává, csak az eredeti számlát kibocsájtó szolgáltatóval történt megállapodás alapján egy bizonyos időszakon belül kezeli a követelést. A tartozást ebben az esetben is az Intrumnak kell megfizetni, aki természetesen elszámol az eredeti szolgáltató felé.

Miért nem kaptam tájékoztatást arról, hogy a tartozásomat már nem az eredeti jogosult, hanem az Intrum kezeli?

A tájékoztatási kötelezettségről jogszabályok rendelkeznek, amelyeknek az Intrum minden esetben maradéktalanul eleget tesz.

Abban az esetben kerülheti el az értesítés az ügyfelet, ha a követelés átadásakor átadott ügyféladatok már hatályukat veszítették, például megváltozott lakcíme, telefonszáma.

Arra kérünk mindenkit, adataik változása esetén tegyenek eleget adatbejelentési kötelezettségüknek és minél hamarabb jelezzék a változásokat szolgáltatóiknál

Miért nem értesíti a megbízó az ügyfelet a követelés megbízásos kiadásáról?

A hatályos jogszabályok szerint megbízás esetén nem kötelező értesíteni az ügyfeleket a számla eredeti kibocsájtójának.

Honnan tudom meg, hogy ki bízta meg az Intrumot a követeléskezeléssel vagy ki adta el a követelést az Intrumnak?

A követelés értékesítését és engedményezését követően küldött engedményezési nyilatkozat tartalmazza. Emellett felszólító levelünk, valamint a levélhez csatolt csekk felirata is tájékoztatja Önt az engedményező vagy a megbízó cég kilétérő

Mi a teendőm, ha az Intrum által feltüntetett tartozást már korábban kiegyenlítettem az eredeti jogosult felé?

Ha a felszólításban szereplő tartozás kifizetése korábban már megtörtént, a befizetési bizonylat (feladóvény, átutalási bizonylat) megküldésével igazolhatja azt.

A fizetési bizonylatot elküldheti e-mail (központ@intrum.hu), fax (06-1-459-9488), postacím (1438 Budapest, Pf.: 590), Irodánkban személyesen (1138 Budapest, Váci út 144-150. alatt).

Kérjük, minden esetben hivatkozzon a 12 jegyű ügyiratszámra, adja meg nevét és minimum három személyes adatát a telefonos elérhetőségét, hogy amennyiben szükséges, pontos tájékoztatást tudjunk adni az adott tartozással kapcsolatosan.

Rendezhetem-e a tartozásomat az eredeti jogosult felé?

Amennyiben felszólító levelét az Intrumtól kapta, a tartozás rendezése ügyében már az Intrum illetékes, így nem tudja rendezni tartozását az eredeti jogosult felé. Befizetéseit kizárólag az Intrum felé teheti meg

Nem én vettem igénybe a szolgáltatást, hanem az egyik ismerősöm, miért engem keres az Intrum?

Az Intrum az eredeti megbízóval vagy engedményezővel szerződő féllel szemben érvényesíti a követelést, harmadik félnek csak meghatalmazás ellenében tud tájékoztatást adni a tartozás kapcsán.

Így amennyiben Ön a szerződő fél, az Intrum Önt tekinti ügyfelének és a fizetési kötelezettség is Önt terheli.

Hogyan és mikor tudok kapcsolatba lépni az Intrummal?

Munkatársainkkal az alábbi elérhetőségeinken léphet kapcsolatba:

Személyes ügyfélszolgálatunkon: H-1138 Budapest, Váci út 144-150,
  (ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00-18:00; Kedd, Szerda, Csütörtök: 08:00-16:30; Péntek: 08:00-15:00;
Telefon: + 36 1 459 9496 (munkanapokon 8:00 és 20:00 között);
Telefax: + 36 1 459 9488;
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 590; E-mail: kozpont@intrum.hu.

Válaszlevelet küldenék az Intrum megkeresésére. Hogyan és hova küldhetem?

Megkeresését postai úton, valamint faxon, és e-mailben juttathatja el részünkre.

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 590;

Telefax: + 36 1 459 9488;

E-mail: kozpont@intrum.hu.

Kérjük, amennyiben valamilyen dokumentumra hivatkozik, úgy annak másolatát olvasható minőségben, e-mail esetén nem módosítható formátumban (kép vagy .pdf) szíveskedjék csatolni.

A feladó beazonosíthatósága érdekében a megkeresésnek tartalmaznia kell az Ön nevét és minimum három személyes adatát, a 12 jegyű ügyiratszámot és aláírását. Ezen információk hiányában előfordulhat, hogy ügyfélazonosítási okokból nem tudunk tájékoztatást adni Önnek