Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024.08.03-án szombaton a személyes ügyfélszolgálatunk 15:00-ig tart nyitva. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az augusztus 20-i hosszú hétvégére való tekintettel a személyes ügyfélszolgálatunk 2024.08.21-én szerdán hosszított nyitvatartással, 18:00-ig tart nyitva.
Köszönjük,
INTRUM

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy befizetését már az OTP SimplePay felületén is rendezheti.

Az INTRUM Zrt. által SMS-ben vagy e-mail-ben kiküldött linkre kattintva, vagy a postai úton, levélként kiküldött értesítőinkben található QR kód beolvasásával az OTP SimplePay felületére jut el, ahol bankkártyás befizetéssel teljesítheti fennálló esedékes tartozását.

A SimplePay felületén teljesítendő befizetésekkel kapcsolatos további részletekért IDE kattintva tájékozódhat.

 

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztató

Fizetési moratóriummal kapcsolatos tájékoztató

Moratórium 2022.12.31.-i lezárásáról

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium 2022. december 31-én lejár. Amennyiben az Ön hitele moratóriummal érintett volt, úgy 2023. január 1. napjától újraindul a hiteltörlesztése. A moratórium lezárásáról és a kölcsönével kapcsolatos információkról, további teendőiről levélben tájékoztatjuk.Agrárvállalkozások számára a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. Rendelet alapján elérhető moratórium

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,

 • akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
 • akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen ügyfélszolgálatunkon vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Nyilatkozatot letöltheti az alábbi linkről és benyújthatja az alábbi elérhetőségeinken:

Személyesen ügyfélszolgálatunkon (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.), illetve postán vagy elektronikus úton is elküldheti.
Elektronikus nyilatkozattétel esetén kérjük, hogy az eredeti nyilatkozatról készített digitális kép (szkennelt formátum) vagy fényképfelvétel azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítési (AVDH) szolgáltatással, a https://niszavdh.gov.hu/index honlapon hitelesített példányát szíveskedjen megküldeni a valasz@intrum.hu e-mail címre, papír alapú postai úton megküldött nyilatkozatát pedig a 1438 Budapest, Pf. 590. postacímre várjuk.


Nyilatkozat_agrár letölthető formában

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, úgy a 06/1-459-9484 telefonszámon (hívásfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 8:00-16:30, csütörtök 8:00-20:00) veheti fel Társaságunkkal a kapcsolatot, illetve a 1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8. alatt található személyes ügyfélszolgálatunkon Hétfő: 8:00-18:00; Kedd - Csütörtök: 8:00-16:30; Péntek: 8:00-15:00 között kollegáink készséggel állnak rendelkezésére. A személyes ügyintézést megelőzően kérjük, keresse Társaságunkat a megadott telefonszámon időpont-egyeztetés céljából a hatékonyabb ügyintézés lefolytatása érdekében.


Moratórium lejártát követő fizetési kötelezettségről

 • A  fizetési moratórium lejártát követően , a fizetési moratórium alatt felgyülemlett kamatot ,  díjat  a  hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt , egyenlő részletekben kell teljesíteni. Ennek hatására a kölcsön teljes futamideje megnő.
 • A kölcsön  futamideje  úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat, díj összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét, vagyis a havi terhek az eredeti szinten maradnak.
 • Az INTRUM Zrt. a fizetési moratórium következményeinek mérséklése érdekében Ügyfelei számára az alábbi lehetőségeket biztosítja a 2021. november 10. és  2022. december 31. napjáig benyújtott kérelmek esetén:
 • amennyiben a  moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben kívánja megfizetni, az INTRUM Zrt.  ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért nem számít fel díjat;
 • a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében,  lehetősége van továbbá a szerződésmódosulás során meghatározott törlesztőrészlet összegénél - a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított - magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetésére, a szükségessé váló szerződésmódosításért nem számítunk  fel díjat.

HATÁLYOS: 2022. június 18. napjától

Tájékoztatjuk, hogy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) kormány rendelete értelmében a hitelmoratórium 2022. július 31. napjáig automatikusan meghosszabbodik, annak igénybe vételéhez nincs további teendője. Az ezt követő időszakra igényelt hitelmoratóriumhoz azonban nyilatkozat benyújtása szükséges, ami alapján lehetősége van a 2022. augusztus 01-től ismételten meghosszabbított hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig igénybe venni, az alábbiak szerint:

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

 

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy online formában.

A hitelmoratórium igénybevételéhez szükséges NYILATKOZAT a "Letöltés" gombra kattintva érhető el.


További tudnivalók a Hitelmoratórium 2022.június  18. utáni igénybevételéhez

A fentiek alapján 2022. augusztus 1-jétől kizárólag az veheti igénybe a hitelmoratóriumot, aki 2022. június hónapjában – pontosabban 2022. június 18. napját megelőzően - élt a hitelmoratóriummal és aki a részvételi szándékáról legkésőbb 2022. július 31-éig nyilatkozik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a július 31-ét követően Társaságunkhoz beérkezett, illetve nem a formanyomtatványon benyújtott nyilatkozatot nem áll módunkban figyelembe venni a nyilatkozattételre nyitva álló határidő jogvesztő, tehát nyilatkozata utóbb nem pótolható, annak tartalma nem módosítható!

Nyilatkozatát megteheti személyesen ügyfélszolgálatunkon (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.), illetve azt postán vagy elektronikus úton is elküldheti.

Elektronikus nyilatkozattétel esetén kérjük, hogy az eredeti nyilatkozatról készített digitális kép (szkennelt formátum) vagy fényképfelvétel azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítési (AVDH) szolgáltatással, a https://niszavdh.gov.hu/index honlapon hitelesített példányát szíveskedjen megküldeni a valasz@intrum.hu e-mail címre, papír alapú postai úton megküldött nyilatkozatát pedig a 1438 Budapest, Pf. 590. postacímre várjuk.

 

A nyilatkozat kitöltésénél kérjük, hogy kizárólag az Önre vonatkozó részeket töltse ki! Amennyiben Ön természetes személyként és nem gazdasági tevékenysége körében vette fel kölcsönét (azaz pl. nem egyéni vállalkozói, őstermelői, stb. tevékenysége keretén belül), úgy kizárólag a fogyasztóra vonatkozó rendelkezéseket, sorokat alkalmazza.HATÁLYOS: 2021. szeptember 16. napjától

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. §-a alapján 2021. január 1-jétől fizetési haladék (a továbbiakban: Fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. június 30. napjáig fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium azonban nem érinti az Adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A kapcsolódó gyakorlati információk az alábbi pontokban összefoglalva olvashatók:

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor még fennálló (élő) szerződésekre kell alkalmazni;
 • a hivatkozott időpontban már felmondott hitelszerződésekből eredő tartozásokra nem vonatkozik a fizetési moratórium, tehát változatlanul szükséges az abból eredő fizetési kötelezettség teljesítése;
 • a fizetési moratórium 2021. október 31. napjáig automatikusan megilleti mindazon Adósokat, akik 2021. szeptember hónapban éltek a fizetési moratóriummal;
 • 2021. november 1-jétől kizárólag a nyugdíjasok, gyermeket nevelők, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, valamint azok élhetnek a fizetési moratóriummal , akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent, amennyiben a részvételi szándékukról, valamint a jogosultság fennállásáról nyilatkoznak
 • kérelmét  legkorábban 2021. október 01-től ,  legkésőbb 2021. október 31-éig nyújthatja be Társaságunkhoz
 • a  benyújtási határidő  jogvesztő, ami azt jelenti, hogy a határidő lejártát követően Társaságunkhoz beérkezett kérelmek alapján a moratórium hosszabbításában már nem vehet részt
 • benyújtás kapcsán vegye figyelembe, hogy a kérelemnek legkésőbb a határidő utolsó napján be kell érkeznie Társaságunkhoz, nem elegendő annak postára adása
 • a kérelmet külön jogszabályban meghatározott formában fogadjuk el (a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX. 15.) MK rendelet 2. sz. melléklete ill. honlapunkról letölthető )
 • a fizetési moratórium igénybe vétele nem kötelező, azaz Ön a moratórium ideje alatt bármikor dönthet úgy hogy tovább fizeti a hitelét, a fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.
 • amennyiben 2021. november 1-jétől él a fizetési moratóriummal, azonban a későbbiekben úgy dönt, hogy a jövőre nézve nem kívánja azt igénybe venni, kilépési szándékát erre irányuló kifejezett nyilatkozattal teheti meg. A kilépésről szóló nyilatkozatban fel kell tüntetnie az Ön, illetve a hitelügylet beazonosításához szükséges adatokat, illetve a moratóriumból való kilépésre irányuló kifejezett nyilatkozatot. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a moratóriumból való kilépés nem vonható vissza, azaz a kilépés esetén nincs mód a moratórium újbóli igénybe vételére;
 • amennyiben a moratórium adta lehetőséggel nem kíván élni és erre vonatkozó jognyilatkozatot tesz, azt kizárólag a kölcsönszerződés szerinti Adós (ideértve Adóstársat is) teheti meg. Bármelyikük nyilatkozik, az érvényes lesz az érintett kölcsönszerződés esetén, tekintettel az egyetemleges fizetési kötelezettségükre;
 • Társaságunk a maga javára szóló beszedési megbízást nem érvényesít. Ennek okán, törlesztésre vonatkozó szándékát nem kell előre jelezni Táraságunknak, nyilatkozattétel nélkül is eleget tehet havi fizetési kötelezettségének. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy befizetéseit Társaságunk törlesztésként elszámolja és azokat nem utalja vissza.
 • a fizetési moratórium alatt tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra;
 • a fizetési moratórium lejártát követően szerződése - amennyiben 2020. március 19-e és 2020. december 31-e között érvényben lévő fizetési moratórium igénybe vétele következtében szerződése 2021. január 1. napján módosult, az ekként módosult szerződése - 2021. november 1-jével, illetve amennyiben a továbbiakban is igénybe veszi  a fizetési moratóriumot, 2022. július 1. napjával a törvény erejénél fogva módosul;
 • a moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamatok és díjak sem a moratórium alatt, sem pedig a moratórium lejáratával nem kerülnek tőkésítésre és így azok nem kamatoznak;
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni oly módon, hogy a moratórium alatt felgyülemlett kamat ill. díj a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt egyenlő részletekben teljesítendő. Ennek hatására a kölcsön teljes futamideje növekszik, a törlesztés nélkül töltött időtartamánál (átlag néhány hónappal) hosszabb idővel;
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamatok és díjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét - vagyis a havi terhek az eredeti szinten maradnak;
 • amennyiben a kölcsönszerződés kamata referenciakamatlábhoz kötött, az a moratórium alatt és azt követően változhat. Ennek eredményeképpen emelkedhet a moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet is. Ez az emelkedés nem a fizetési moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatoknak tulajdonítható;
 • a módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, emiatt nem lesz többletköltségük az ügyfeleknek. A korábbi hitelszerződésük ezen megváltozott feltételekkel marad érvényben;
 • a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteknek nincsenek késedelemmel összefüggő hátrányos jogkövetkezményei, elszámolására és teljesítésére a fentiekben rögzített módon van lehetőség;
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződések 2021. október 31-éig, illetve - amennyiben ezt követően is igénybe veszi  a fizetési moratóriumot - 2022. június 30-áig meghosszabbodnak és a moratórium lejáratát követően  a futamidő minimum annyival hosszabbodik meg, amennyi a moratórium beálltakor az eredeti futamidőből még hátra volt és a felhalmozódott kamat- és díjtartozások függvényében lesz hosszabb;
 • moratórium időszaka alatti elő- és végtörlesztésre az Üzletszabályzatban foglaltak érvényesek és mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett, rájuk vonatkozó díjat meg kell fizetni;
 • a fizetési moratórium az adósokra megállapított feltételekkel megegyezően , kiterjed továbbá a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások (Magáncsőd) alatt álló adósokra, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyekre is. Ez esetben a fizetési haladék kiterjed a főhitelező részére (társaságunk nem lát el főhitelezői feladatokat) fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére is, azonban csak a 2021. január 1-je után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan. Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése merül fel kérjük forduljon a főhitelezőhöz;
 • A késedelmes fizetés további jogkövetkezménye a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban KHR) történő adattovábbítás. Annak jogszabályi feltételeit  a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban KHR tv.) szabályozza és a 11§-a az alábbiak szerint rendelkezik:
  11. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.
  (2) Ugyanazon személy (1) bekezdés szerinti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni.

  Társaságunk által minden olyan mulasztás rögzítésre került a KHR-be, ahol 2021. január 1-jéig a mulasztással kapcsolatban előírt, a fent hivatkozott KHR tv-ben megfogalmazott együttes feltételek bekövetkeztek, hiszen ebben az esetben a moratóriumtól függetlenül következett be a mulasztás.

  A késedelmes tartozás KHR részére történő adatátadásával összefüggésben további általános tájékoztatást talál a honlapunkon elérhető Üzletszabályzatunk VIII. fejezetében, amelynek elérhetősége: https://www.intrum.hu/media/7686/uzletszabalyzat_20200409.pdf

 

 • azon késedelemmel rendelkező Adós(ok) esetében, akik 2021. január 1-jéig a KHR törvény 11. § (1) bekezdése szempontjából 60 napot meghaladó, de a KHR-ben rögzített késedelemmel még nem rendelkeztek, a fizetési moratórium időszaka alatt késedelmes napszámuk nem változik. Azaz, amennyiben az érintett Adós(ok)lejárt és meg nem fizetett tartozása a KHR-be kerülés feltételeit még nem érte el, az a fizetési moratórium lejártáig sem fogja, hiszen a moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele.

  A fizetési moratórium ideje alatt, legkésőbb 2021. október 31. napjáig, illetve - amennyiben 2021. november 1-jétől is él  a fizetési moratóriummal - 2022. június30. napjáig az érintett Ügyfeleknek lehetőségük van a késedelmes tartozás önkéntes rendezésére, elkerülve ezzel a moratórium lejáratát követően a KHR-be történő bekerülést.

  A fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik - amennyiben nem történik meg a lejárt tartozás visszafizetése - attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt.

  A késedelmes tartozás tényének KHR-ben történő rögzítése azt is eredményezheti, hogy az érintett Adós(ok) nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat újabb hitelt, amíg szerepel a nyilvántartásban, ezért célszerű azt elkerülni.

 

 •  A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződések már nem fennálló szerződések, így ezek esetére – az előzőekben foglalt kivétellel – nem vonatkozik a moratórium. Amennyiben azonban végrehajtás van folyamatban, annak keretében az ügyfél jövedelmének (munkabér, nyugdíj) letiltására került sor, arra nem vonatkozik a moratórium. Ugyanakkor az adós kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól kivételesen a végrehajtás felfüggesztését, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Az adós kérelméről a bíróság dönt. (2020. évi LVIII. törvény 153.§ (7) bekezdése).

További információkat olvashat az MNB honlapján, melynek elérhetősége https://www.mnb.hu/koronavirus

 

A fizetési moratórium igénybevételéhez szükséges NYILATKOZAT a "Letöltés" gombra kattintva érhető el.

Letöltés

Magyar Nemzeti Bank: Jelentés  a moratórium hatásáról

 

A Magyar Nemzeti Bank 2021. júniusi Pénzügyi Stabilitási Jelentésében bemutatta a moratórium hatását:

A moratóriumban résztvevő adósoknak számolniuk kell azzal, hogy a  hitelük lejárata a moratóriumban  töltött időnél nagyobb mértékben tolódik ki, miközben a teljes futamidő alatt megfizetendő összeg is emelkedik.

A visszafizetendő összeg és a futamidő-hosszabbítás nagysága a moratóriumba való belépés időpontjában számított hátralévő futamidő és a kamatláb nagyságától függ.

Egy feltételezett, összességében 2022. júniusig tartó moratórium hatását mutatjuk be egy 15 millió forintos lakáshitel, valamint egy 1,5 millió forintos személyi hitel tekintetében, különböző kamatlábak mellett.

 Az MNB kiemelten fontosnak tartja, hogy az ügyfelek képesek legyenek felmérni a program adósságszolgálatra gyakorolt jövőbeni hatásait.

Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő összegre és a futamidőre egy 15 millió forintos lakáshitel esetében:

A futamidő hosszabbodása a moratóriumban töltött 27 hónapot is tartalmazza. Forrás: MNB.

 
Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő összegre és a futamidőre egy 1,5 millió forintos személyi hitel esetében:

A futamidő hosszabbodása a moratóriumban töltött 27 hónapot is tartalmazza. Forrás: MNB 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank 2021. júniusi Pénzügyi Stabilitási Jelentése (73. oldal)

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/penzugyi-stabilitasi-jelentes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2021-junius

HATÁLYOS: 2021. június 10. napjától

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvénnyel (a továbbiakban: Törvény) bevezetett fizetési moratórium a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.

Tájékoztatjuk, hogy a moratórium meghosszabbítása automatikus, azaz annak igénybe vételéhez Önnek nincs teendője.

 

Fizetési moratórium

A Törvény és a Rendelet azon adósok részére, akiknek a pénzügyi intézmény által üzletszerűen nyújtott és 2020. március 18. napján fennálló szerződésből (a továbbiakban: Szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségük áll fenn, 2021. január 1. napjától 2021. szeptember  30. napjáig fizetési haladékot (továbbiakban: fizetési moratórium) biztosítanak a Szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségük teljesítésére. A fizetési moratórium kiterjed a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti eljárások (a továbbiakban: Magáncsőd) alatt álló adósra, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyre is, a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a fenti Szerződésből származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2021. január 1. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

Ennek megfelelően, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés pedig 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.

I. Azon adósokra, akik 2020. december hónapra esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében igénybe vették a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9.  § (1)  bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, a 2021. január 1. napjával bevezetett fizetési moratórium automatikusan kiterjed, azaz amennyiben Ön 2020. december hónapjában élt a korábbi törvénnyel bevezetett fizetési moratóriummal, a 2021. január 1. napjától bevezetett fizetési moratórium igénybevételéhez további teendője nincs.

II. Azon adósok, akik 2020. december hónapra esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében nem éltek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9.  § (1)  bekezdése szerinti fizetési moratóriummal, a 2021. január 1. napjával bevezetett fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékukat előre be kell jelenteniük a hitelezőnek, azaz amennyiben Ön 2020. december hónapjában nem vette igénybe a korábbi törvénnyel bevezetett fizetési moratóriumot, azonban élni kíván a 2021. január 1. napjától bevezetett fizetési moratórium lehetőségével, kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen Társaságunk felé jelezni , lehetőség szerint legkésőbb az adott hónap 15. napjáig.

Tájékoztatjuk, hogy nyilatkozatát postán vagy elektronikus úton is elküldheti, elektronikus nyilatkozattétel esetén kérjük, hogy az eredeti nyilatkozatról készített digitális kép (scan) vagy fényképfelvétel azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítési (AVDH) szolgáltatással hitelesített példányát szíveskedjen megküldeni a valasz@intrum.hu e-mail címre, papír alapú nyilatkozatát pedig a 1438 Budapest, Pf. 590. postacímre várjuk.

Fontos, hogy a jognyilatkozata tartalmazza legalább a személyazonosító adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme), a hitelügylet számát, a fizetési moratóriumban való kifejezett részvételi szándékát, továbbá a keltét (helység, dátum) és az aláírást.

Adóstársak, illetve örökös(ök) esetén a fizetési moratórium igénybevételéhez elegendő az egyik adóstárs/örökös nyilatkozata, tekintettel arra, hogy a Rendelet értelmében valamennyien adósnak minősülnek. Amennyiben más - azaz pl. adósként az adóstársa - nevében kíván nyilatkozatot tenni, úgy azt a nyilatkozat megtételére vonatkozó meghatalmazás eredeti vagy a meghatalmazó által, AVDH szolgáltatással hitelesített példányának benyújtásával teheti meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben részvételi szándékát legkésőbb a hónap 15. napjáig nem jelzi, Társaságunk úgy tekinti, hogy Ön nem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot az adott hónapban esedékes törlesztő részletére vonatkozóan (  kivéve, ha az adós, adóstárs, illetve örökös ezen időpontig másképp rendelkezik) . Amennyiben az adott hónap 15. napját követően nyújtja be igényét , azt  már csak a következő hónapban esedékes törlesztése kapcsán tudjuk figyelembe venni.

Tájékoztatjuk, hogy rendelkezése a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor megváltoztatható, azaz ezen időpontig (2021. szeptember 30.) Ön bármikor dönthet úgy, hogy tovább fizeti a hitelét, illetve élni kíván a fizetési moratóriummal. Amennyiben a fizetési haladék ellenére folytatni szeretné a törlesztést, ehhez külön nyilatkozatra nincs szükség, az esedékes törlesztő részlet megfizetésével Társaságunk úgy tekinti, hogy nem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot az adott hónap(ok)ban esedékes törlesztő részlet(ei)re vonatkozóan, a fizetés elmaradását pedig a moratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozataként értékeljük.

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamatok és kezelési díjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Mindezek következményeként a havi terhek az eredeti szinten maradnak, a teljes futamidő alatt visszafizetendő, ill. visszafizetett összeg növekedni fog. Előzőek okán javasoljuk, amennyiben pénzügyi helyzete lehetővé teszi, folytassa a törlesztést és csak abban az esetben éljen a fizetési moratórium lehetőségével, amennyiben fizetési képessége meggyengülése következtében nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének.

 

Felmondási tilalom

A Törvény értelmében ,Társaságunk az adós fizetési képességének meggyengülése következtében a Szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt 2021. június 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg a Szerződését.

Társaságunk  és az  adós , ezen  időpontig köteles egyeztetést folytatni a Szerződésben rögzített kondíciók újratárgyalásáról annak érdekében, hogy a fizetőképessége helyreálljon. A  közös megegyezéssel megállapított feltételekkel, így különösen a tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettség mértékével és teljesítésének esedékességével a hitelszerződést  módosítani szükséges. A módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes marad. Amennyiben a megadott  időszakban nem jön létre  közöttünk új szerződés, a hitelfelmondási tilalom külön intézkedés nélkül megszűnik

Felhívjuk figyelmét, hogy a hitelfelmondási tilalom kizárólag az adós nem fizetésének esetére vonatkozik, egyéb szerződésszegési ok miatt 2021. január 1-je és  június 30-a között is gyakorolható Társaságunk, mint hitelező felmondási joga.


HATÁLYOS: 2021. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL 2021. JÚNIUS 09-NAPJÁIG

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2021. január 01. napjától hatályos rendelkezéseivel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket.

 

Fizetési moratórium

 

A Törvény és a Rendelet azon adósok részére, akiknek a pénzügyi intézmény által üzletszerűen nyújtott és 2020. március 18. napján fennálló szerződésből (a továbbiakban: Szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségük áll fenn, 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig fizetési haladékot (továbbiakban: fizetési moratórium) biztosítanak a Szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségük teljesítésére. A fizetési moratórium kiterjed a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti eljárások (a továbbiakban: Magáncsőd) alatt álló adósra, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyre is, a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a fenti Szerződésből származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2021. január 1. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

 

Ennek megfelelően, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés pedig 2021. június 30. napjáig meghosszabbodik.

 

I. Azon adósokra, akik 2020. december hónapra esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében igénybe vették a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9.  § (1)  bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, a 2021. január 1. napjával bevezetett fizetési moratórium automatikusan kiterjed, azaz amennyiben Ön 2020. december hónapjában élt a korábbi törvénnyel bevezetett fizetési moratóriummal, a 2021. január 1. napjától bevezetett fizetési moratórium igénybevételéhez további teendője nincs.

 

II. Azon adósok, akik 2020. december hónapra esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében nem éltek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9.  § (1)  bekezdése szerinti fizetési moratóriummal, a 2021. január 1. napjával bevezetett fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékukat előre be kell jelenteniük a hitelezőnek, azaz amennyiben Ön 2020. december hónapjában nem vette igénybe a korábbi törvénnyel bevezetett fizetési moratóriumot, azonban élni kíván a 2021. január 1. napjától bevezetett fizetési moratórium lehetőségével, kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen Társaságunk felé jelezni , lehetőség szerint legkésőbb az adott hónap 15. napjáig.

 

Tájékoztatjuk, hogy nyilatkozatát postán vagy elektronikus úton is elküldheti, elektronikus nyilatkozattétel esetén kérjük, hogy az eredeti nyilatkozatról készített digitális kép (scan) vagy fényképfelvétel azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítési (AVDH) szolgáltatással hitelesített példányát szíveskedjen megküldeni a valasz@intrum.hu e-mail címre, papír alapú nyilatkozatát pedig a 1438 Budapest, Pf. 590. postacímre várjuk.

 

Fontos, hogy a jognyilatkozata tartalmazza legalább a személyazonosító adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme), a hitelügylet számát, a fizetési moratóriumban való kifejezett részvételi szándékát, továbbá a keltét (helység, dátum) és az aláírást.

 

Adóstársak, illetve örökös(ök) esetén a fizetési moratórium igénybevételéhez elegendő az egyik adóstárs/örökös nyilatkozata, tekintettel arra, hogy a Rendelet értelmében valamennyien adósnak minősülnek. Amennyiben más - azaz pl. adósként az adóstársa - nevében kíván nyilatkozatot tenni, úgy azt a nyilatkozat megtételére vonatkozó meghatalmazás eredeti vagy a meghatalmazó által, AVDH szolgáltatással hitelesített példányának benyújtásával teheti meg.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben részvételi szándékát legkésőbb a hónap 15. napjáig nem jelzi, Társaságunk úgy tekinti, hogy Ön nem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot az adott hónapban esedékes törlesztő részletére vonatkozóan (  kivéve, ha az adós, adóstárs, illetve örökös ezen időpontig másképp rendelkezik) .Amennyiben az adott hónap 15. napját követően nyújtja be igényét , azt  már csak a következő hónapban esedékes törlésztése kapcsán tudjuk figyelembe venni.

 

Tájékoztatjuk, hogy rendelkezése a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor megváltoztatható, azaz ezen időpontig (2021. június 30.) Ön bármikor dönthet úgy, hogy tovább fizeti a hitelét, illetve élni kíván a fizetési moratóriummal. Amennyiben a fizetési haladék ellenére folytatni szeretné a törlesztést, ehhez külön nyilatkozatra nincs szükség, az esedékes törlesztő részlet megfizetésével Társaságunk úgy tekinti, hogy nem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot az adott hónap(ok)ban esedékes törlesztő részlet(ei)re vonatkozóan, a fizetés elmaradását pedig a moratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozataként értékeljük.

 

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamatok és kezelési díjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Mindezek következményeként a havi terhek az eredeti szinten maradnak, a teljes futamidő alatt visszafizetendő, ill. visszafizetett összeg növekedni fog. Előzőek okán javasoljuk, amennyiben pénzügyi helyzete lehetővé teszi, folytassa a törlesztést és csak abban az esetben éljen a fizetési moratórium lehetőségével, amennyiben fizetési képessége meggyengülése következtében nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének.

 

Felmondási tilalom

 

 

A Törvény értelmében ,Társaságunk az adós fizetési képességének meggyengülése következtében a Szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének  nem teljesítése miatt 2021. június 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg a Szerződését.

 

 Társaságunk  és az  adós , ezen  időpontig köteles egyeztetést folytatni a Szerződésben rögzített kondíciók újratárgyalásáról annak érdekében, hogy a fizetőképessége helyreálljon. A  közös megegyezéssel megállapított feltételekkel, így különösen a tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettség mértékével és teljesítésének esedékességével a hitelszerződést  módosítani szükséges. A módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes marad. Amennyiben a megadott  időszakban nem jön létre  közöttünk új szerződés, a hitelfelmondási tilalom külön intézkedés nélkül megszűnik

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hitelfelmondási tilalom kizárólag az adós nem fizetésének esetére vonatkozik, egyéb szerződésszegési ok miatt 2021. január 1-je és június 30-a között is gyakorolható Társaságunk, mint hitelező felmondási joga.


HATÁLYOS: 2020. ÉV JÚNIUS 29. NAPJÁTÓL

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31. napjáig fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium azonban nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A kapcsolódó gyakorlati információk az alábbi pontokban összefoglalva olvashatók: a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor még fennálló (élő) szerződésekre kell alkalmazni;

 • a felmondott hitelszerződésekből eredő tartozásokra nem vonatkozik a fizetési moratórium, tehát változatlanul szükséges az abból eredő fizetési kötelezettség teljesítése;
 • a fizetési moratórium automatikusan életbe lép 2020. március 19. napján;
 • a fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart, de ezt a Kormány egy újabb rendeletével akár meg is hosszabbíthatja;
 • a törlesztési moratórium általánosan terjed ki a fogyasztói hitelekre, függetlenül azok típusától (például személyi kölcsön, áthidaló kölcsön, gyűjtőszámla hitel) vagy a hitel céljától (lakás vagy szabad felhasználás), illetve fedezettségi jellegétől (jelzáloghitelek és ingatlanfedezet nélkül nyújtott hitelek);
 • a Rendelet alapján a fizetés felfüggesztése az ügyfelekre automatikusan vonatkozik, ugyanakkor annak igénybevétele nem kötelező és rendelkezhet az adós ettől eltérően, azaz hogy a szerződésében foglalt eredeti feltételek szerint teljesít;
 • a fizetési moratórium alatt sem az esedékes, sem a lejárt tartozás tekintetében tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra;
 • a moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamatok és díjak sem a moratórium alatt, sem pedig a moratórium lejáratával nem kerülnek tőkésítésre, így azok nem kamatoznak;
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat-és díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni oly módon, hogy a moratórium alatt keletkező kamattal ill. díjakkal együttesen a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben teljesítendő. Ennek hatására a kölcsön teljes futamideje növekszik;
 • a moratórium időszaka alatti elő-és végtörlesztésre az Üzletszabályzatban foglaltak érvényesek és mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett rájuk vonatkozó díjat meg kell fizetni;
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamatok és díjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét - vagyis a havi terhek az eredeti szinten maradnak;
 • a futamidő-hosszabbítást nem kell közjegyzői okiratba foglalni, emiatt nem lesz többletköltségük az ügyfeleknek. A korábbi hitelszerződésük ezen megváltozott feltételekkel marad érvényben;
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződések a Rendelet alapján 2020. december 31-ig meghosszabbodnak;
 • Társaságunk a maga javára szóló beszedési megbízást nem érvényesít. Ennek okán, törlesztésre vonatkozó szándékát nem kell előre jelezni Táraságunknak, nyilatkozattétel nélkül is eleget tehet havi fizetési kötelezettségének. A moratórium hatálya alatti fizetés ráutaló magatartásnak minősül a moratórium felfüggesztésének igénybevételére. Az átutalása vagy befizetése így azt jelenti, hogy a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánja igénybe venni az aktuális törlesztőrészletére, ezáltal azt Társaságunk esedékes törlesztőrészletként elszámolja és nem utalja vissza;
 • a moratórium ideje alatti fizetés hiánya automatikusan a moratóriumban való részvételt jelenti minden külön jognyilatkozat nélkül is;
 • a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteknek nincsenek késedelemmel összefüggő hátrányos jogkövetkezményei, elszámolására és teljesítésére a fentiekben rögzített módon van lehetőség;
 • amennyiben a moratórium adta lehetőséggel nem kíván élni és erre vonatkozó jognyilatkozatot tesz, arra kizárólag a kölcsönszerződés szerinti Adós (ideértve Adóstársat is) teheti meg. Bármelyikük nyilatkozik, az érvényes lesz az érintett kölcsönszerződés esetén, tekintettel az egyetemleges fizetési kötelezettségükre.
 • a fizetési moratórium kiterjed továbbá a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások (Magáncsőd) alatt álló adósokra, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyekre is. Ez esetben a fizetési haladék kiterjed a főhitelező részére (társaságunk nem lát el főhitelezői feladatokat) fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére is, azonban csak a március 19-e után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
 • Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése merül fel kérjük forduljon a főhitelezőhöz.
 • Azon késedelemmel érintett  adós(ok) esetében, akik 2020.március 18-án éjfélig a KHR törvény 11. § (1) bekezdése szempontjából 60 napot meghaladó, de a KHR-ben rögzített késedelemmel még nem rendelkeztek, a fizetési moratórium időszaka alatt késedelmes napszámuk nem változik. Azaz, amennyiben az érintett adós(ok) lejárt és meg nem fizetett tartozása a KHR-be kerülés feltételeit még nem érte el, az a fizetési moratórium lejártáig sem fogja, hiszen a moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele.

A fizetési moratórium ideje alatt, legkésőbb 2020.12.31. napjáig az érintett Ügyfeleknek lehetősége van a késedelmes tartozás önkéntes rendezésére, elkerülve ezzel a moratórium lejáratát követően a KHR-be történő bekerülést.

A fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik - amennyiben nem történik meg a lejárt tartozás visszafizetése - attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt.

A késedelmes tartozás tényének KHR-ben történő rögzítése azt is eredményezheti, hogy az érintett adós(ok)  nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat újabb hitelt, amíg szerepel a nyilvántartásban, ezért célszerű azt elkerülni.

Társaságunk által minden olyan mulasztás rögzítésre került a KHR-be , ahol 2020. március 18-án éjfélig a mulasztással kapcsolatban előírt, a fent hivatkozott KHR tv-ben megfogalmazott együttes feltételek bekövetkeztek, hiszen ebben az esetben a moratóriumtól függetlenül következett be a mulasztás.

A késedelmes tartozás KHR részére történő adatátadásával összefüggésben további általános tájékoztatást talál a honlapunkon elérhető Üzletszabályzatunkban, amelynek elérhetősége: https://www.intrum.hu/media/9159/m4_intrum_uzletszabalyzat_kv_beolv_utan_korr-nelkul_20201001.pdf 

A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződések már nem fennálló szerződések, így ezek esetére – az előzőekben foglalt kivétellel – nem vonatkozik a moratórium. Amennyiben azonban végrehajtás van folyamatban, annak keretében az ügyfél jövedelmének (munkabér, nyugdíj) letiltására került sor, arra nem vonatkozik a moratórium. Ugyanakkor az adós kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól kivételesen a végrehajtás felfüggesztését, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Az adós kérelméről a bíróság dönt. (57/2020. Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdése).

Minden olyan esetben, ahol az adott hitel-, vagy kölcsönügylet megfelel a Rendeletnek és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) számú kormányrendeletben meghatározottaknak, Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy azokkal összhangban ügyfelei részére beállítsa a hiteltörlesztési moratóriumot.

További információkat olvashat az MNB honlapján, melynek elérhetősége: https://www.mnb.hu/koronavirus