Tisztelt Ügyfelünk, Kedves érdeklődő!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a közelmúltban ismeretlenek az Intrum nevével visszaélve küldtek ki hamis fizetési felszólítást. A továbbiakról itt talál bővebb információt.  


Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk kötelezetteket érintő Adatkezelési tájékoztatója (2.3. pont, 17. pont, 18.4. pont) 2020.06.25-én módosult. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közeljövőben várható annak további módosítása, ezért javasoljuk, tájékozódjanak továbbra is honlapunkról, ahol közzétesszük a módosítások időpontjait. Amennyiben felmerülne kérdésük, kérjük a valasz@intrum.hu e-mail címen vegyék fel Társaságunkkal a kapcsolatot.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Intrum Justitia Zrt. valamint az Intrum Hitel Zrt. 2020. október 01. napjától egy cégként, a továbbiakban Intrum Zrt. néven folytatja működését.

Továbbá felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az Intrum Zrt. székhelye módosul és azt követően a személyes ügyfélszolgálatunk 2020. október 15-től új helyre költözik. Az új címünk 2020. október 15 után: Budapest, XIII. kerület, Fiastyúk utca 4-8 (Váci Greens irodaház F épület, Fiastyúk-Madarász Viktor u. sarka).

Társaságunk telefonos és személyes ügyfélszolgálata október 15-én és 16-án a költözés miatt  korlátozottan lesz elérhető, ezért ezeken a napokon ügyintézésre nem lesz lehetőség, kizárólag panaszkezeléssel kapcsolatos hívásokat áll módunkban fogadni a (+36 1) 45 99 412 és a (+36 1) 45 99 413 telefonszámokon vagy személyesen az új ügyfélszolgálati irodánkban a Budapest, XIII. kerület, Fiastyúk utca 4-8. sz. alatt  (Váci Greens irodaház F épület, Fiastyúk-Madarász Viktor u. sarka).

 

Mivel foglalkozik az Intrum?

Mivel foglalkozik az Intrum?

Gyakran Ismételt Kérdések

Leggyakoribb kérdések

Mivel foglalkozik az Intrum?

Az Intrum követeléskezeléssel (adósságkezeléssel) és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat.  További információ

A követeléskezelési folyamat során egy vállalkozás és egy magánszemély, vagy két vállalkozás közötti jogos, de határidőre ki nem fizetett számla rendezésére irányuló ügyintézés és egyeztetés történik az ügyfél (vevő) és a számlát kibocsájtó cég (eladó) nevében. A követeléskezelő cégeknek, így az Intrumnak is, az a célja, hogy a fizetési határidő alatt nem teljesítő ügyfél és a szolgáltatója közötti békés pénzügyi rendezést előmozdítsa és az eladó megkapja a számlája alapján járó fizetséget.

Miért keresett meg engem az Intrum?

Az Intrum ügyfeleit ki nem fizetett tartozásuk kezelése céljából keresi meg levélben, SMS-ben, telefonon, vagy személyesen.

Amennyiben a megállapodás vagy engedményezés alapján az Intrum veszi át az eredeti tartozás kezelését, úgy a továbbiakban az Intrummal kell egyeztetni a fennálló lehetőségekről és kötelezettségekről.

Mit kell tennem, ha fizetési felszólítást kaptam az Intrumtól?

A felszólító levél áttanulmányozását követően, kérjük, 8 napon belül rendezze tartozását.

Amennyiben kérdése merül fel a követeléssel kapcsolatban, kérjük, keresse bizalommal az Intrum ügyfélszolgálatát, telefonon, írásban, vagy személyesen.

Ha a felszólításban szereplő tartozást korábban már rendezte, kérjük, küldje meg a befizetési bizonylat másolatát (feladóvényt, átutalási bizonylatot) az Intrumnak a felszólító levélben szereplő 12 jegyű ügyiratszámra történő hivatkozással.

Amennyiben címére ismeretlen személy levelét kézbesítették, kérjük, küldje vissza részünkre a levelet bontatlanul. (Címzett ismeretlen, Címzett elköltözött stb. címzéssel)

Azt javasoljuk ügyfeleinknek, a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot az Intrum ügyfélszolgálatával, hiszen együttműködő ügyfeleinkkel közösen megtalálhatjuk a mindkét fél számára kedvező megoldást.

Milyen alapon kerültek a személyes adataim az Intrumhoz, amikor én soha nem álltam kapcsolatban velük?

Az Intrum két módon, vagy megbízással, vagy pedig engedményezéssel válhat egy követelés kezelőjévé. Előbbi esetben a megbízási szerződés, utóbbi esetben pedig az engedményezési szerződés biztosítja a jogalapot arra, hogy az Ügyfél adatai az Intrumhoz kerüljenek. A hatályos jogszabályok alapján sem az engedményezés, sem pedig a megbízási szerződés létrejöttéhez nem szükséges az Ügyfél külön hozzájárulása.

Az Intrum a személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Erről itt olvashat bővebben.

A telefonhíváskor személyes adataim segítségével be kell azonosítanom magam. Miért van erre szükség?

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az Intrum csak az érintett ügyfél, vagy meghatalmazottja részére adhat ki információt az adott követeléssel kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy munkatársaink minden kétséget kizáróan beazonosíthassák az ügyfelünket telefonon, az ügyfél nevén kívül még legalább három személyes adatra van szükség. Így megakadályozható, hogy bizalmas információk illetéktelenek tudomására jussanak.

Egy összegben nem tudom rendezni a tartozásomat. Van lehetőség részletfizetésre? Milyen módon kérhetem ezt?

Ha nincs lehetősége, hogy tartozását egy összegben rendezze a megadott határidőn belül, úgy kérheti tartozása több részletben történő kiegyenlítését is. Kérjük, érdeklődjön az esetleges részletfizetés feltételeiről. Együttműködő ügyfeleink számára számos, mindkét fél érdekeinek megfelelő fizetéskönnyítő megoldást kínálhatunk.

Részletfizetést az Intrum által kiküldött első felszólító levélben szereplő válasznyomtatvány kitöltésével, a levélben szereplő e-mail címre vagy faxszámra történő kérelem beküldésével kérvényezhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a részletfizetésre vonatkozó szóbeli vagy írásbeli kérelem közlése nem jelenti annak automatikus jóváhagyását, hiszen az Intrum minden kérelmet egyedileg bírál el.

Jogi eljárás esetén a tartozás jogosultján kívül a közjegyző is tud biztosítani részletfizetést illeték megfizetésének ellenében.

Végrehajtási lap kibocsájtását követően a végrehajtó illetékes a jogosulton kívül részletfizetést biztosítani.

Miért nem adhat tájékoztatást az Intrum a családtagom ügyében?

Az Intrum a hatályos jogszabályok alapján az átadott ügyekben szereplő adatokat és információkat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek – még közvetlen családtagnak – sem adhatja ki az ügyfél meghatalmazása nélkül. A meghatalmazás az egy háztartásban élő családtagok esetén is szükséges.

Tekintettel arra, hogy az Intrum nagyszámú banktitkot tartalmazó követelést kezel, kizárólag a Hpt. 161.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben ad tájékoztatást az ügyfélen kívül más személynek, ennek megfelelően kizárólag a Hpt. 161. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott formai és tartalmi kellékekkel rendelkező meghatalmazást fogad el.

Meghatalmazás beküldése esetén a meghatalmazásban szereplő személy jogosult lesz az ügy részleteinek megismerésére. A meghatalmazás formanyomtatványa ezen a linken érhető el.

A meghatalmazásnak minden esetben tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai mellett az ügyiratszámot, a meghatalmazó aláírását, két tanú nevét, lakcímét, aláírását, valamint, hogy az Intrum előtti eljárásra jogosít. Egy meghatalmazás egy ügyre terjed ki, így amennyiben több nyitott ügye is van az Intrumnál, valamennyi ügy ügyiratszámát tüntesse fel a meghatalmazáson.

Mi történhet akkor, ha nem reagálok az Intrum megkereséseire? Kezdeményezhet-e letiltást az Intrum a jövedelmemből?

Amennyiben nem reagál az Intrum megkereséseire, illetve a tartozás részben, vagy egyáltalán nem kerül kiegyenlítésre, úgy az Intrumnak nincs más lehetősége, mint jogi útra terelni az ügyet.

A végrehajtási eljárás keretében az ügyfél jövedelme letiltható lesz, azaz jövedelmének egy részét közvetlenül a követelés jogosultjának utalják.

Azt javasoljuk ügyfeleinknek, megkeresés esetén a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot az Intrum munkatársaival. Együttműködő ügyfeleinknek számos fizetéskönnyítő megoldást kínálhatunk.

Minden GYIK ›