Adatvédelem az Intrumnál

Kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok és az üzleti információk védelmére,valamint a törvényi előírások maximális betartására.

Általános adatkezelési tájékoztató

Az Intrum Társaság az összes olyan érintett magánéletét tiszteletben tartja, akivel kapcsolatban áll, tekintet nélkül arra, hogy a személyes adatokat saját érdekében vagy más felek nevében kezeli. Az Intrum számára fontos, hogy minden érintett megértse, mely személyes adatait kezeli a Társaság, ezt milyen célból teszi, és ennek kapcsán őt milyen jogok illetik meg. Ezért arra kérjük, olvassa végig ezt az általános adatvédelmi tájékoztatót, amely további információkkal szolgál az Ön személyes adatainak Társaság általi kezeléséről.
 
Az Intrum egy nemzetközi társaság, amely számos országban rendelkezik különféle leányvállalatokkal. Az Ön személyes adatainak védelméért a személyes adatait kezelő Intrum Társaság (mint adatkezelő) felelős. Ennek megfelelően az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban ezen Intrum Társaság weboldalán találhat a helyi nyelven részletes tájékoztatást.

Ha Ön társaságunk által kezelt követelés kötelezettje, az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat Adatkezelési tájékoztatónkban találhat.

Érintetti jogok

Amennyiben Ön valamely érintetti jogát kívánja gyakorolni, kérését az alábbi nyomtatvány kitöltésével juttathatja el társaságunkhoz.

Adatvédelmi incidens

Amennyiben az incidens valószínűsíthetően nagy kockázatot jelent az egyének jogaira és szabadságára nézve, akkor a társaságnak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet is. A fenti fontos kötelezettségünknek való támogatás érdekében kérjük, hogy tájékoztasson minket minden olyan adatvédelmi incidensről, amelyről információval rendelkezik, ezen az űrlapon.

A cookie szabályzatot itt találja

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat