Lényegességi elemzés és fókuszterületek meghatározása

2020-ban továbbfejlesztettük a lényegességi elemzésünket és az érdekelt felekkel folytatott párbeszédek segítségével azonosított lényeges szempontok rangsorolását. 13 lényeges fenntarthatósági szempont született, melyeket fókusz, elvárásoknak való megfelelés, fenntartás és fejlesztés szempontok szerint kategorizáltunk.

Fenntarthatósági célok és eredmények 2021

Az év során továbbfejlesztettük a lényegességi elemzésünket és a -fenntarthatósági menetrendben szereplő prioritásainkat. A stratégiánk fókuszában álló öt fenntarthatósági szempont az etikus behajtás, a megbízóink számára biztosított szilárd pénzügyek, a munkatársaink jólléte, a sokszínűség és befogadás, valamint a csökkentett környezeti lábnyom.

Agenda 2030

A felülvizsgált stratégia az ENSZ Agenda 2030-on belül is új fókuszterületeket eredményezett. Három fenntartható fejlődési célt, valamint öt olyan célkitűzést azonosítottunk, amelyekhez fenntarthatósági stratégiánk és tevékenységeink révén lehetőségünk van pozitívan hozzájárulni.

 

Fókuszterület: Fenntartható kifizetések lehetővé tétele

Cél: Tisztességes munka és gazdasági növekedés

Nagy hangsúlyt fektetünk adósaink etikus kezelésére és megbízóink segítésére azáltal, hogy értékesített áruik és szolgáltatásaik kifizetésre kerüljenek, így lehetővé tesszük számukra a fejlődést.

 

Fókuszterület: Növekedjünk a változás által

Cél: Nemek közötti egyenlőség

A nemek közötti egyenlőséget előnynek tekintjük, és arra összpontosítunk, hogy növeljük a férfiak és nők közötti egyensúlyt szervezetünk egészében és a vezető pozíciókban egyaránt.

 

Cél: Tisztességes munka és gazdasági növekedés

Fontos számunkra munkatársaink jólléte, és az éves munkavállalói elégedettségi felmérésen keresztül képesek vagyunk azonosítani a fejlesztendő területeket, hogy munkatársaink számára kedvező munkakörnyezetet biztosítsunk.

 

Fókuszterület: Legyünk megbízható és elismert szereplők

Cél: Klímavédelem

A környezetvédelem és a klímavédelem kiemelt célkitűzésünk, ezzel hozzájárulunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez.

Lényeges fenntarthatósági kérdések és adatok

Etikus behajtás az adósokkal való tisztességes bánásmód révén

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy adósainkkal empátiával és az egyéni körülményeik tiszteletben tartásával bánjunk. Ez vonatkozik mind az adósokkal való kommunikációnkra, mind pedig az ügyek kezelésének módjára. Azzal, hogy segítünk az adósoknak megoldást találni az adósságból való kilábalásra, visszasegítjük őket a rendezett személyes pénzügyekhez.

 

A megbízók és a portfoliók felelős kiválasztása

Számunkra fontos, hogy olyan megbízókkal működjünk együtt, akik osztják a jó üzleti etikára vonatkozó értékeinket. Megbízóink és portfólióink alkotják értékláncunk magját, értékesítési utasításunk meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján kiválasztjuk megbízóinkat és portfólióinkat. Mielőtt megkezdenénk az együttműködést egy megbízóval, ezen kritériumok alapján átvilágítást végzünk.

 

Megbízható pénzügyek megbízóink számára

Működésünk lényege, hogy segítünk a vállalatoknak az eladott áruk és szolgáltatások kifizetésének elintézésében. Megbízóinknak partnert kínálunk hosszú távra, amely elősegíti a fejlődést és a növekedést.  Mindennapi munkánkat az empátia, az etika, az elkötelezettség és a megoldások értékei vezérlik.

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan fejleszthetjük a megközelítésünket, minden évben független felmérést végzünk az elégedettségi index megállapítása érdekében.

 

Megfelelő tranzakciók

A pénzmosás egyre nagyobb problémát jelent a társadalomban. Rendszeresen felülvizsgáljuk a tevékenységeink keretében végrehajtott tranzakciókat, és a gyanús tranzakciókat jelentjük az illetékes hatóságoknak.

 

Fokozott pénzügyi tudatosság a társadalomban

A túlzott eladósodás azokat érinti, akiknek visszatérő problémája van azzal, hogy nem tudják kifizetni a megvásárolt árukat és szolgáltatásokat. Lehetőségnek és felelősségünknek tekintjük, hogy mindennapi tevékenységeink keretében és célzott oktatási kezdeményezéseken keresztül, -ismereteink aktív megosztásával hozzájáruljunk a helyes pénzügyekkel kapcsolatos tudatosság szintjének növeléséhez.

 

Zsebpénzügyes

Az Intrum eltökélten hisz a fenntartható gazdaságban és fontosnak tartja, hogy edukálja a jövő generációját a pénzügyi tudatosság terén. Ezért hozta létre 2017-ben a fiataloknak szóló Zsebpénzügyes - Életügyek vetélkedőt, amely játékos formában segít megismerkedni olyan mindennapi életben szükséges tudással, amely kimarad az iskolai oktatásból. A diákok számára a verseny nemcsak személyes pénzügyeik kezeléséhez nyújt segítséget, de napjaink munkaerőpiacán is használható tudást és tapasztalatot ad. Ezzel együtt célunk, hogy „pénzügyi nagyköveteket” képezzünk, akik a vetélkedő után a diáktársaknak adhatják tovább a tudásukat. A tanárok számára is olyan piaci ismereteket adunk, amely segíti őket diákokkal folytatott mindennapi munkájuk során.

 

Kedvező fizetési feltételek a vállalatok között

Tudjuk, hogy a késedelmes fizetések negatív következményekkel járnak a vállalatok számára. A beszállítóknak nyújtott fizetési határidőnk révén közvetlen hatást gyakorlunk, és proaktívan dolgozunk azon is, hogy közvetve lerövidítsük a vállalatok fizetési idejét, hozzájárulva ezzel a fejlődésükhöz és növekedésükhöz.

 

Sokszínűség és befogadás

Meggyőződésünk, hogy a nagyobb sokszínűség versenyképesebbé tesz minket.

25 országban működünk, és munkatársaink 35 különböző nyelven beszélnek. Büszkék vagyunk arra, hogy multikulturális vállalat vagyunk.

Tehetséges munkavállalók vonzása és megtartása, beleértve a munkavállalók jóllétét is

A tehetséges munkavállalók vonzása és vállalaton belüli fejlesztése érdekében támogatjuk a belső mobilitást, és aktívan dolgozunk a belső karrierutak ismertetésén.

 

Korrupcióellenes küzdelem

Számunkra a zéró tolerancia alkalmazása a korrupcióval szemben természetes. Vesztegetés és korrupció elleni magatartási kódexünk és utasításaink útmutatást adnak alkalmazottainknak és a vállalatot képviselő más személyeknek arról, hogyan kell eljárnunk e kockázat kezelése érdekében. Éves értékelést végzünk a korrupciós kockázatokról az egész működésünkben.

 

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy az általunk kezelt adósokról és megbízókról nagy mennyiségű adatot kezelünk, jogi és etikai felelősségünk, hogy az érzékeny adatokat úgy kezeljük, hogy garantáljuk a magánélet tiszteletben tartását, és kellő figyelmet fordítunk a magánéletbe való önkényes beavatkozástól mentesség emberi jogára.

 

Kapcsolatok a döntéshozókkal és szervezetekkel

Mind nemzeti, mind nemzetközi szinten párbeszédet folytatunk a jogalkotókkal, a hatóságokkal és az ágazaton belüli szervezetekkel. Szorosan együttműködünk a döntéshozókkal különböző szinteken, rendszeres kapcsolattartás révén, többek között a felügyeletünket ellátó Magyar Nemzeti Bankkal és iparágunkhoz kapcsolódó minisztériumokkal. Aktív tagja vagyunk Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének is.

 

Csökkentett környezeti lábnyom

Az éghajlatváltozás korunk egyik legnagyobb kihívása. A vállalkozások és az ipar fontos szerepet játszhatnak a környezeti és éghajlati hatások csökkentésében, és felelősségünknek tekintjük, hogy ahol lehetőségünk van rá, minimalizáljuk a hatásunkat. A környezetre gyakorolt hatásunk elsősorban az üzleti utak és az irodáink energiaellátása révén jelentkezik.

 

Felelős értéklánc és partnerségek

Számunkra fontos, hogy olyan vállalatokkal dolgozzunk együtt, amelyek osztják a jó üzleti etikára vonatkozó értékeinket. A megbízóink és portfólióink mellett, amelyek ellátási láncunk magját alkotják, ez vonatkozik az irodáink számára történő beszerzésekre is, amikor szolgáltatásokat vásárolunk, és különösen a partnerhálózatokra, amelyekkel együtt dolgozunk megbízóink globális kiszolgálása.