Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentésünket az éves beszámolónk részeként publikáljuk minden évben 2017 óta. A beszámoló GRI (Global Repoting Initiative) szabvány szerint készül. A jelentés egyben az Intrum közleménye (Communication of Progress) is az ENSZ-egyezmény aktív szintjén elért haladásról, és információkat tartalmaz arról is, hogy az Intrum hogyan járul hozzá az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz (SDGS) és az Agenda 2030-hoz.

Az érdekelt felek, stakeholderek bevonása
A legfontosabb érdekelt feleink, stakeholdereink azok, akiket a működésünk jelentős mértékben befolyásol, és akik jelentős szerepet játszanak a működésünkben - adósok, megbízók, alkalmazottak, részvényesek és a társadalom. Az érdekelt felekkel való folyamatos párbeszéd révén reagálni tudunk az elvárásaikra, és működésünket ezeknek az elvárásoknak megfelelően tudjuk fejleszteni. A velük való interakció többféle módon történik, többek között egyéni beszélgetések, szélesebb körű megbeszélések, felmérések és kérdőívek révén. E beszélgetések és párbeszédek eredményei képezik lényegességi elemzésünk alapját, és jelentős szerepet játszottak fenntarthatósági agendánk meghatározásában. Az érdekelt felekkel folytatott párbeszédeket működésünk kifizetődő elemének tekintjük, mivel elősegítik a kívánt irányba történő fejlődést, és erősítik azt, ahogyan vállalatként értéket teremtünk.

Az Intrum Fenntarthatósági jelentése az alábbi linkről tölthető le.