Magatartási kódex

Az Intrum magatartási kódexe adja azt a keretet, amely az Intrumot és leányvállalatainkat érintő valamennyi alkalmazottat és üzleti gyakorlatot szabályozza.

Az Intrum Zrt. Magatartási Kódexe

1. Bevezető

A Magatartási kódex megerősíti azon hosszú távú elkötelezettségünket, hogy betartjuk a jogszabályokat és előírásokat, valamint hogy a fő küldetésünkkel összhangban folytatjuk a tevékenységünket, illetve segítünk a társaságok felvirágoztatásában azáltal, hogy a meghatározott értékeinknek megfelelően gondoskodunk az ügyfeleikről, és hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez.

Minden tevékenységünkben az üzleti magatartás és integritás magas színvonalára törekszünk. Az Intrum Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a feddhetetlenségről és az üzleti magatartás magas minőségéről ismert, ami talán a legértékesebb eszközünk. A jó hírnév feltétele ezen szabályok betartása és alapvető értékeink védelme.

2. Magatartási Kódex

2.1    Az Intrum küldetése és célja

Küldetésünk, miszerint elősegítjük a Társaságok jó teljesítményét azáltal, hogy gondoskodunk a kintlévőségeikről meghatározza a társadalomban betöltött szerepünket, és irányt mutat a napi munkánk és üzletfejlesztésünk során. A célunk, vagyis az, hogy vezető szerepet töltünk be az egészséges gazdaság felé vezető úton arra utal, hogy a kereskedelem egyszerűvé, biztonságossá és tisztességessé tételével elősegítjük az üzleti tevékenységeket, és segítünk a stabil gazdaság létrehozásában. A hitelt a növekvő és egészséges gazdaság alapvető és fontos részének tekintjük. A magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak lehetőséget kell adni arra, hogy hosszú és rövid lejáratú hiteleket vegyenek fel a kívánt életszínvonal felépítéséhez és kiterjesztéséhez, azonban ha a hitelt túl könnyedén adják, az veszélyt jelenthet az egyénre és a társadalom egészére egyaránt.

A Társaság megbízható hitelinformációkat nyújt, gondoskodik arról, hogy a számlák és az emlékeztetők időben elküldésre kerüljenek, valamint a kifizetések időben történjenek. Ha egy számla késedelembe esik és elkerülhetetlen a követelés behajtása, a Társaság fontos szerepet játszik abban, hogy az ügyek minél gördülékenyebb módon rendeződjenek. Ehhez empatikus munkavállalókat és alvállalkozókat alkalmaz, akik közvetíteni tudnak a folyamat során. Véleményünk szerint a sikeres vállalkozás a kiszámítható pénzforgalmon és a kiegyensúlyozott ügyfélkapcsolatokon múlik. Ha egy számlát nem fizetnek ki időben, a Társaság vállalja, hogy többféle behajtási cselekményt alkalmazva (e-mail, telefonhívás, levélküldés, személyes felkeresés) mindent megtesz a tartozás sikeres behajtása érdekében. Mindeközben figyelve arra, hogy ügyfélkapcsolatok ne sérüljenek. Tisztelettel bánunk üzleti partnereink ügyfeleivel, mert tudjuk milyen értékes egy üzleti kapcsolat.

Az alább felsorolt alapvető értékeink szolgálnak a Társaság mindennapi munkájának alapjául.

2.2  Alapvető értékeink

Az alapvető értékek azt tükrözik, hogy munkavállalók hogyan teljesítik kötelességeiket a Társaság alkalmazásában, valamint milyen értékekben hiszünk őszintén. Belső iránytűként szolgálnak minden munkavállaló számára, irányítják a viselkedésünket, és segítenek a döntéshozásban. Ennek eredményeképp a megbízóink illetve a társaság részére követelést értékesítő engedményezők, az adós ügyfeleink, akik a Társaság felé tartozással bírnak és egyéb célcsoportok tisztában lesznek azzal, hogy mit várhatnak tőlünk az egyes helyzetekben, függetlenül attól, hogy a Társaság melyik munkatársával találkoznak. Ez a hozzáállás segít egy erősebb és egységesebb vállalkozás létrehozásában.

Empátia            

 • Üzleti tevékenységünk középpontjában az emberek állnak, valamint az, hogy mind a vállalkozások, mind a társadalom számára közös értéket hozzunk létre. Minden szituáció egyedi. Arra törekszünk, hogy megértsük az embereket, a különféle nézőpontokat és mindig méltósággal és tisztelettel bánjunk másokkal, legyenek azok engedményezőink, megbízóink és azok ügyfelei, vagy a saját munkatársaink. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy nagyobb értéket nyújtsunk, mélyebb értelmet találjunk a munkánkban és teljesítsük közös küldetésünket. Aktívan hallgatunk és a megértésre törekszünk.
 • Nyitottak és rugalmasak vagyunk.
 • Türelmesek vagyunk, és felajánljuk segítségünket.

Etika    

Nem pusztán megfelelünk a szabályoknak, példaképek vagyunk az iparágon belül. Mind a lehetőségünk, mind a felelősségtudatunk megvan ahhoz, hogy új mércéket állítsunk fel és megváltoztassuk az emberek követeléskezelésről alkotott képét. Ez azt jelenti, hogy minden ügyféllel szemben a tisztességes bánásmódot szorgalmazzuk, és olyan engedményezőkkel, megbízókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, akikkel közös értékeket vallunk. Ezt úgy érjük el, hogy ragaszkodunk a tisztességes és becsületes eljárásokhoz.

 • A társadalom és a fenntartható üzletmenet érdekeit helyezzük előtérbe
 • Elszámoltathatóak vagyunk a tetteinkért
 • Azt tesszük, ami a helyes — az értékeink és etikai kódexünk vezérel minket tevékenységünk során.

Elkötelezettség

Egyik legnagyobb erősségünk munkatársaink lelkesedése és elkötelezettsége. Azzal, hogy minden nap elhatározzuk, hogy kicsivel jobbak leszünk, mint az előző nap, a legjobbat hozzuk ki egymásból. Egyénileg és csapatban is fejlődünk, így alakítjuk vállalatunk jövőjét és nagyobb értéket teremtünk üzleti partnereink és  ügyfeleink számára. A változás állandó a mi világunkban, de továbbra is töretlenül haladunk előre.

 • Megosztjuk tudásunkat és legjobb gyakorlatainkat egymás között
 • Elkötelezettek vagyunk és felelősséget vállalunk a fejlődésünkért
 • Mindig egy lépéssel többet teszünk, és kitartóak vagyunk

Megoldásközpontúság

Mindent egybevetve az számít leginkább, mit értünk el üzleti partnereinkkel és ügyfeleinkkel. A legjobb megoldások kifejlesztésének és a minden érintett számára valóban előnyös helyzetek megteremtésének képessége emel ki minket a piac többi szereplője közül. Az innovatív gondolkodásunkkal és magatartásunkkal túlszárnyaljuk az elvárásokat, és a gondolatvezérek szerepét vesszük fel az ágazatunkon belül.

 • A megoldásokra összpontosítunk, nem a problémákra
 • Együttműködés révén hozzuk el az innovációt a megbízóinknak
 • Minőségre és profizmusra törekszünk

2.3   Fenntarthatóság

Mint az iparág vitathatatlan piacvezetője, a Társaságnak fontos szerepe van a fenntartható fejlődés irányában megtett globális törekvésekben. A Cégcsoportnak mind a lehetősége, mind a felelőssége fennáll az új minták kialakításában és a hitelkezelési szolgáltatások változásaiban az etikus és fenntartható üzletvitelen keresztül.

A legfontosabb érdekelt személyek a fogyasztók, engedményezők, megbízók, munkavállalók, részvényesek és társadalmi csoportok elvárásainak megfelelően a Társaság a legmagasabb szintű üzleti magatartási szabályok között működik. A Társaság ügyfelei elvárják a Társaságtól, hogy az üzletvitelét felelősségteljesen, fenntartható módon folytassa és ezeket az elvárásokat a folyamatosan erősödő és újonnan felmerülő szabályokkal együtt kezelje. Az Társaság vallja, hogy a fenntartható üzletvitel vonzóbb társaságot jelent minden ügyfelének és a hosszú távú üzleti eredményeknek is kedvez.

A Társaság elkötelezett a fenntartható fejlődés érdekében, amely a nemzetközi együttműködéseken és nyilatkozatokon alapul és csatlakozott különböző fenntarthatósági keretrendszerekhez, mint például az ENSZ Global Compact Agenda 2030, az ENSZ Fenntartható fejlődési célok kiáltvány és az Éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoport (TCFD). 

Ügyfeleink visszajelzése és az üzleti tapasztalatok alapján, az Intrum cégcsoport megalkotott egy fenntarthatósági stratégiát, amely értéket hordoz fogyasztóinknak, megbízóinknak, munkavállalóinknak és általánosságban a társadalmi csoportoknak egyaránt. Minden Intrum piaci szereplő, felsővezető és munkavállaló felelős a fenntarthatósági stratégiánk teljesítéséért, amelynek részleteit a Fenntarthatósági szabályzat tartalmazza.

2.4  Etikus piaci viselkedés

Küldetésünk keretében - miszerint elősegítjük a partnerek jó teljesítményét azáltal, hogy gondoskodunk a kintlevőségeikről -, valamint alapvető értékeink által vezérelve mindig szem előtt tartjuk a szigorú üzleti etikai kódexet, amely szerint az üzleti tevékenységeket folytatjuk.

A kódex kiemeli, hogy fontos a megbízókkal való tiszteletteljes kapcsolat kialakítása, az összes ügyfél helyzetének megértése, valamint a Társaság megbízói és az ügyfeleik közti tisztességes pénzügyi megállapodások létrehozása.

Az Társaság Magatartási kódexe a következőket foglalja magában:

 • Az üzleti tevékenységet a követeléskezelői ágazat iránti tisztelet és bizalom fenntartásával és elősegítésével összhangban kell végezni.
 • A jogszabályokat és előírásokat szigorúan be kell tartani a megbízókkal, ügyfelekkel, szolgáltatókkal és hatóságokkal folytatott valamennyi tevékenység során.
 • Minden begyűjtött információt szigorúan védeni kell, és bizalmasan kell kezelni.
 • Az ügyfelek integritását mindig tiszteletben kell tartani.

2.5   Belső etikus viselkedés

A Társaság összes munkavállalójának és képviselőjének mindenkor be kell tartania a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, belső szabályozásokat és szerződéses megállapodásokat, és példamutatóan kell eljárniuk, mindig szem előtt tartva, hogy a Társaságot képviselik.

A mindennapi üzletvitel során a Társaság minden munkavállalójának és képviselőjének tiszteletben kell tartania az alapvető értékeinket tükröző etikai alapelveinket.

A Társaság minden munkavállalójának és képviselőjének tisztelettel és méltósággal kell bánnia egymással, a megbízóinkkal és az ügyfelekkel egy biztonságos, egészséges munkahelyi környezet részeként.

A Társaság összes vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy minden munkavállaló esélyegyenlőségben és tisztességes bánásmódban részesüljön, valamint kellően sokszínű legyen a munkaerőbázis.

A Társaság kifejezetten tiltja a diszkrimináció, a megfélemlítés és a zaklatás minden formáját faj, bőrszín, nem, nemzeti hovatartozás, vallás, életkor, szexuális irányultság, nemi identitás, fogyatékosság vagy bármely más, törvény által védett státusz tekintetében.

2.6   Pénzmosás elleni, terrorizmusfinanszírozás elleni rendelkezések és a szankciók betartása

A Társaság nem vehet részt pénzmosásban, illetve terrorizmusfinanszírozásban. Az összes munkavállalónak és szolgáltatónak is be kell tartania a vonatkozó szankciórendszereket, és kerülnie kell a célzott egyénekkel, entitásokkal és kormányokkal való üzletkötést, különös tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának és az Európai Uniónak a szankcióira.

A Pénzmosás elleni, terrorizmusfinanszírozás elleni és szankcióbetartásra vonatkozó szabályozó dokumentumok alkalmazása és betartása kötelező. Az olyan entitásoknak, amelyek a pénzmosás elleni rendelkezések betartására vonatkozó európai uniós irányelvek hatálya alá tartozó tevékenységet folytatnak, mindenkor meg kell felelniük a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni helyi jogszabályoknak és előírásoknak.

2.7   Adókezelés

A Társaságnak eleget kell tennie azon kötelezettségének, hogy a törvényesen esedékes adó összegét bármely területen megfizeti, az egyes joghatóságok illetékes hatóságai által meghatározott szabályok szerint. Ezzel párhuzamosan a Társaságnak biztosítania kell az adóügyi helyzete hatékony kezelését és optimalizálását, hogy az üzleti célokat szükségtelen adóköltségek nélkül valósíthassa meg, azonban nem vehet részt agresszív vagy színlelt ügyletekben, amelyek kizárólagos és fő célja adókedvezmény szerzése.

2.8   Titoktartás és adatvédelem

A bizalmas információk közé a megbízók, ügyfelek, illetve engedményezők és szolgáltatók által közölt információk mellett a belső társasági információk is tartoznak. A bizalmas információk – például a banktitok hatálya alá tartozó információk, az ügyfél adatai, valamint az üzleti és stratégiai információk – nem vitathatók meg más munkavállalókkal, kivéve, ha ez a kötelező munkahelyi feladatok elvégzéséhez szükséges.

Személyes adatnak minősül minden olyan azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható valamely azonosító és/vagy például testi, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális tényezők alapján. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog a személy hátterétől, nemzetiségétől és lakóhelyétől függetlenül. A személyes adatokat az Adatvédelmi szabályzattal és a kapcsolódó szabályozó dokumentumokkal összhangban kell kezelni.