Mi az a behajtási költségátalány?

Fizetési késedelem esetén korábban csak késedelmi kamat érvényesítésére volt lehetőség. A követeléskezelési folyamat költségeinek elszámolhatóságát teremti meg a behajtási költségátalány, népszerű nevén a 40 Euró.

Bevezetését az Európai Unió azért szorgalmazta, hogy a behajtási költség jogcímét megteremtse. A behajtási költségátalány minden további feltétel nélkül, kizárólag a vállalkozások között, illetve a vállalkozások és a szerződő hatóságok közötti szerződések esetében alkalmazható. Már akár 1 napos késedelem esetén is jár, és független a követelt összeg nagyságától.

Ma már, egyre több vállalkozás érvényesíti a 40 Eurós behajtási költségátalányt, melynek alkalmazásában 2016 március végével fontos változás történt,  ami alapján érdemes a határidőket kiemelten figyelemmel kísérni.

Az eddig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§-ában szabályozott ún. behajtási költségátalány 2016. március 24. napjától külön törvényben kerül szabályozásra (2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról). A behajtási költségátalányt továbbra is vállalkozások közötti szerződés esetén lehet követelni, amennyiben a fizetési kötelezettségének a fél késedelmesen tesz eleget.  

A költségátalány követelése továbbra is lehetőség és nem kötelezettség, érvényesítésének időtartama tekintetében azonban a törvény fontos módosítást tartalmaz, arra egy éves jogvesztő határidőt ír elő.